CFP: Prezentace výzkumu v oblasti edicí hudby 20. a 21. století

18. 10. 2021

Mezinárodní hudebněvědná studentská konference: Call for Papers

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v spolupráci se Spolkem pro interdisciplinární muzikologii (SPIM) srdečně zve všechny zájemce na mezinárodní hudebněvědnou studentskou konferenci zaměřenou na novější hudbu.

Konference je zaměřená na edice hudby 20. a 21. století. Příspěvky by tak měly představit výzkum týkající se edic notového záznamu, hudební typografie, notografie nebo problematiky současné hudební notace v nejširším slova smyslu. Vítané jsou též příspěvky zaměřené na edici zvukových záznamů či na problematiku editování hudebně-teoretických textů a pramenů zabývajících se hudbou od první poloviny 20. století až po současnost. Cílem konference je sdílení získaných poznatků v hudebně-ediční činnosti, prezentace příbuzných diplomových prací na tomto poli mezi univerzitami a společná odborná diskuse.

Konference proběhne 9. 2. 2022 na Ústavu hudební vědy MU v Brně (Janáčkovo nám. 2A).

Účast na konferenci je plánovaná prezenčně. Podrobný program bude rozeslán po obdržení všech přihlášek. V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace vás budeme o podobě konference včas informovat.

Předsedou organizačního výboru je doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.. Abstrakty příspěvků prosím zasílejte do 19. 11. 2021 na emailovou adresu michal.huska@mail.muni.cz (Mgr. Michal Huska). Délka abstraktu by neměla přesáhnout 250 slov, přičemž musí dále obsahovat název příspěvku, celé jméno autora, kontaktní e-mailovou adresu a název instituce, na níž referující studuje. Délka vystoupení na konferenci je stanovena na 15 minut, informace o technickém zajištění a organizaci budou včas oznámeny. Autoři vybraných příspěvků budou informováni emailem do 17. 12. 2021.

Písemné verze příspěvků bude možné publikovat v internetovém hudebním periodiku ÚHVMusicologica.cz.

Na konferenci jsou srdečně zváni rovněž vyučující i ostatní studenti uměnovědných oborů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info