Informace k odevzdávání diplomových prací v PS 2019

1. 12. 2019

S blížícím se termínem pro odevzdávání diplomových prací v podzimním semestru 2019 připomínáme několik důležitých informací:

1. Diplomové práce se odevzdávají v knihovně ÚHV, je bezpodmínečně nutné dodržet stanovený nejzazší termín, kterým je pátek 6. prosince 2019 do 12:00.

2. Před samotným odevzdáním dvou výtisků diplomové práce je nutné naplnit archiv závěrečné práce v ISu, kde se kromě vlastní práce vkládají rovněž klíčová slova a anotace v češtině a angličtině.

3. Diplomové práce se od pondělí 2. 12. 2019 přijímají i mimo úřední hodiny, tj. každý pracovní den v době od 8:00 do 12:00. Platí však, že nejzazší termín musí být dodržen.

Více článků

Přehled všech článků