Knihovní služba e-prezenčka: přístup z domova

26. 10. 2020

Více jak 13.000 naskenovaných knih, které byly dříve dostupné pouze na několika málo počítačích v Ústřední knihovně FF MU, si mohou NOVĚ zaměstnanci a studenti MU prohlížet odkudkoliv.

Velmi doporučujeme e-prezenčku využívat. Vzhledem k úplnému uzavření knihoven v ČR je to v podstatě jediná legální možnost, jak se alespoň k části knihovního fondu dostat.

Důležité odkazy:

Více článků

Přehled všech článků