MUNI ARTS 100

24. 2. 2020

Saecula Saeculorum Brunensis: Zpráva o průběhu projektu

Jan Hajič

Ve dnech 19. a 20. listopadu proběhly pod hlavičkou oslav MUNI ARTS 100 dva koncerty pořádané hudebním uskupením Camerata Brunensis, které působí při Akademii staré hudby FF MUNI pod vedením studentů Veroniky Vojířové a Jana Hajiče, k oslavě sta let existence Filosofické fakulty.

První koncert proběhl 19. 11. v Praze. Ačkoliv Camerata vystupuje většinou v komorním obsazení, na tento slavnostní koncert sezvali přeci jen větší počet hudebních kolegů: vytvořili dva sbory (SATB a SSAATTBB) a instrumentální capellu (dvoje housle, cink, viola a continuo ve složení viola da gamba, teorba a varhany). Na programu byly čtyři velká moteta a šest komorních skladeb, ve kterých se sólisté vystřídali. Koncert zahájila novodobá premiéra skladby Epicedion Harmonicum renesančního skladatele Jakoba Handla Galla, která byla složena pro premonstrátský klášter v Zábrdovicích po smrti opata Caspara Schönauera, dobrého skladatelova přítele, v roce 1581. Následovala tvorba Heinricha Schütze — dvě dvousborové skladby ze sbírky Psalmen Davids prokládané komorními Kleine Geistliche Konzerte, a závěrečná třetina koncertu, kdy se ke zpěvu a continuu připojily i nástroje, patřila moravskému skladateli Pavlu Josefu Vejvanovskému.

Video z koncertu naleznete zde.

Druhý koncert 20. 11. proběhl v Brněnské loretě, tentokrát v komorním uskupení. Program ze skladeb 17. století převážně pro dva vysoké hlasy přednesla Camerata ve svém nejstabilnějším uskupení — Veronika Vojířová jako soprán, Miroslav Kůzl na cink, který dle dobové praxe hrál v dvouhlasých skladbách druhý sopránový part (či přímo part instrumentální), a basso continuo v podání Barbory Hulcové na teorbu a Jana Hajiče na nově (a krásně!) opravené varhany z roku 1726. Krásné barokní varhany dostaly prostor i v několika improvizacích, kterými byl koncert proložen.

Brněnský koncert byl po dubnovém vystoupení Cameraty v Moravském zemském muzeu, koncertu Ad honorem Vladimír Helfert v rámci MUNI ARTS 100 a Mozartově Requiem 8. listopadu letos již čtvrtou vlaštovkou toho, že se Akademie staré hudby může stát, za pokračující podpory, ve svém oboru významnějším hráčem na brněnském kulturním poli.

Významnější však byl koncert pražský. Akademie staré hudby nabízí po ukončení činnosti Týnské školy jediný studijní obor „aplikované muzikologie“ svého druhu v České Republice, a bylo by tak chybou omezovat její pusobení na Brno, obzvlášť když její studenti pochází často právě z Prahy. Camerata Brunensis dokázala propojit několik světů: brněnskou (a šířeji moravskou) muzikologii výběrem programu, profesionální scénu staré hudby (Veronika Vojířová je pravidelnou spolupracovnicí Collegia Marianum a dalších, houslista Vojtěch Jakl je stálým členem Collegia 1704), studenty kteří k hudební profesi směřují, současné studenty ASH, studenty muzikologie s výrazným zájmem o provozovací praxi staré hudby, či zapálené a hudebně vyspělé amatéry. Obzvlášť v posledních dvou skupinách je výrazný potenciál, že se někteří spolupracovníci Cameraty ke studiu na ASH ještě přihlásí. Koncert byl navíc hudebně povedený, přitáhl slušně velké publikum, a již se plánují další akce v podobném složení. Jediný háček spočíval v tom, že domluvený fotograf onemocněl… snad příště!

A příště již existuje: sbor Cameraty bude vystupovat 21. 4. s Barokním orchestrem Pražské konzervatoře.

Více článků

Přehled všech článků