Opatření na MUNI v souvislosti s šířením nemoci COVID-19

1. 10. 2020

Vzhledem k neustálému vývoji situace doporučujeme všem studentům a zaměstnancům, aby pravidelně sledovali fakultní i univerzitní web, kde jsou informace aktualizovány:

Web Filozofické fakulty MU

Web Masarykovy univerzity

Více článků

Přehled všech článků