Přijímací zkoušky do programů garantovaných ÚHV

25. 5. 2020

Bakalářské studijní programy

 • Hudební věda, prezenční forma studia: přijímací zkouška formou Testu studijních předpokladů. Přijímací zkoušku lze uchazečům o program Hudební věda PROMINOUT na základě: A) účasti alespoň v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (NOVĚ krajské kolo a bez specifikace oboru) či NOVĚ Stredoškolskej odbornej činnosti (krajské kolo a bez specifikace oboru); B) na základě maturitního vysvědčení z konzervatoře; C) na základě prospěchu z profilových středoškolských předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, dějepis, hudební výchova, základy společenských věd.
 • Hudební věda, kombinovaná forma studia: přijímací zkouška bude mimořádně prominuta všem uchazečům.

 

 • Sdružená uměnovědná studia, prezenční forma: ­přijímací zkouška formou Testu studijních předpokladů. Přijímací zkoušku lze uchazečům o program SUS prominout na základě A) účasti alespoň v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (NOVĚ krajské kolo a bez specifikace oboru) či NOVĚ v krajském kole Stredoškolskej odbornej činnosti (bez specifikace oboru); B) na základě prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, dějepis, základy společenských věd a čtvrtého předmětu dle vlastního výběru uchazeče. C) NOVĚ mohou žádat o prominutí uchazeči, kteří studují střední odborné školy se zaměřením na umění, design a jiné příbuzné obory, kteří doloží potvrzení o dosažení průměrného hodnocení 1,5 ze čtyř předmětů dle vlastního uvážení (kromě tělesné výchovy). Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
 • Sdružená uměnovědná studia, kombinovaná forma studia: přijímací zkouška bude mimořádně prominuta všem uchazečům.

 

 • Teorie interaktivních médií, prezenční forma studia: přijímací zkouška formou Testu studijních předpokladů. Prominutí přijímací zkoušky na základě A) účasti alespoň v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (NOVĚ krajské kolo a bez specifikace oboru) či NOVĚ v krajském kole Stredoškolskej odbornej činnosti (bez specifikace oboru); B) na základě prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, základy společenských věd a NOVĚ dva předměty dle vlastního výběru uchazeče. C) NOVĚ mohou žádat o prominutí uchazeči, kteří studují střední odborné školy se zaměřením na umění, design a jiné příbuzné obory, kteří doloží potvrzení o dosažení průměrného hodnocení 1,5 ze čtyř předmětů dle vlastního uvážení (kromě tělesné výchovy). Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
 • Teorie interaktivních médií, kombinovaná forma studia: přijímací zkouška bude mimořádně prominuta všem uchazečům.

 

 • Teorie a provozovací praxe staré hudby, kombinovaná forma studia: oborový test je zrušen, každý uchazeč si připraví videonahrávku libovolné skladby (nebo skladeb) dle zvolené specializace (zpěv/nástroj) z období 1600-1800 o celkové délce 7-10 minut. Skladba může být bez doprovodu, případně výlučně s doprovodem klávesového nebo drnkacího nástroje (doporučeno zvláště pro uchazeče o obor zpěv). Nahrávku zašle do 31. 5. 2020 přes Úschovnu (uschovna.cz) na mail 362500@mail.muni.cz (Mgr. Michaela Ratolístková). Případně také můžete svá videa nahrát na kanál Youtube, přičemž zpřístupní přehrávání jen té osobě, která dostane na dané video mailem link (nebude tedy dostupné a veřejné jiným uživatelům) - v tomto případě tedy opět na mail 362500@mail.muni.cz. Přijímací komise posoudí nahrávky a rozhodne o výběru uchazečů.

 

Navazující magisterské studijní programy

 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy: přijímací zkouška bude mimořádně prominuta všem uchazečům.
 • Management v kultuře: (AKTUALIZACE 20. 5. 2020) přijímací online test proběhne 24. 6. 2020 od 10:00. Přijímací zkouška prominuta uchazečům s hodnocením "A" či "B" od Bc. státní závěrečné zkoušky na oborech garantovaných Ústavem hudební vědy FF MU.
 • Hudební věda: (AKTUALIZACE 20. 5. 2020) přijímací zkouška proběhne v ústní podobě 15. 6. 2020 od 11:00 v posluchárně N 43 na Janáčkově náměstí 2a. Prominutí přijímací zkoušky: pouze absolventi oboru Hudební věda na ÚHV FF MU s hodnocení "A" či "B" u bakalářské státní závěrečné zkoušky.
 • Teorie interaktivních médií: přijímací zkouška bude mimořádně prominuta všem uchazečům.

 

Doktorské studijní programy

 • Hudební věda: z důvodu nové akreditace je možno mimořádně podávat přihlášky až do 31. 5. 2020, informace zde. Přijímací komise zasedne 15. 6. 2020, posoudí doktorské projekty bez účasti uchazečů.
 • Digitální kultura a kreativní průmysly: Přijímací komise zasedne 15. 6. 2020, posoudí doktorské projekty bez účasti uchazečů.

 

 

Více článků

Přehled všech článků