Studijní prémie Nadace Český hudební fond na rok 2023/2024

27. 2. 2023

Nadace Český hudební fond vypisuje pro akademický rok 2023/2024 výběrové řízení k udělení studijních prémií studentům vysokých a středních škol v ČR do třiceti let věku.

V oboru hudební věda musí žadatel předložit projekt diplomové práce (bakalářské, magisterské) či disertační práce, zaměřené na problematiku české hudby po roce 1945.

Projekt musí obsahovat formulaci tématu, zdůvodnění jeho významu a stručný nástin metodologického přístupu k problematice. Součástí projektu musí být také seznam základní odborné literatury vztahující se k tématu, povinnou přílohou pak je stručný životopis diplomanta včetně dosavadních publikačních a dalších odborných aktivit. Součástí projektu musí být rovněž doporučení vedoucího diplomové práce. V této kategorii jsou přípustné práce studentů hudební vědy i dalších oborů vysokoškolského studia, pokud má práce zřetelně muzikologický charakter (např. diplomové práce studentů hudební výchovy, hudebně teoretické diplomové práce studentů vysokých hudebních škol apod.).

Projekt je třeba spolu s žádostí podat nejpozději do 31. března 2023.

Kompletní Podmínky výběrového řízení k udílení studijních prémií NČHF naleznete zde.

Formulář žádosti je k dispozici zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info