Týden humanitních věd 2019 na ÚHV a zrušení výuky ve středu 20. listopadu

15. 11. 2019

V týdnu od 18. do 22. listopadu 2019 proběhne na FF MU Týden humanitních věd. Ústav hudební vědy připravil v rámci této akce následující program. Od studentů se očekává návštěva jak ústavních tak fakultních akcí, z toho důvodu se ve středu 20. 11. 2019 ruší veškerá výuka garantovaná Ústavem hudební vědy. 

Pondělí 18. a úterý 19. listopadu

dr. Louis Armand: Art & Cybernetics
Dvoudenní seminář vedený v angličtině se bude konat v Domě umění města Brna (Malinovského nám. 2).
Oba dny v čase 10:00–12.00 a 14:00–16:00.
Anotace:
This seminar focuses on the transformation of the relationship between art, technology and futurity through the reshaping of human consciousness in the post-industrial age. From the advent of the industrial revolution to the birth of cybernetics, artificial intelligence & quantum computing, what poet William Blake called the “human abstract” has undergone a radical evolution – & this has been reflected in a transformation both of the idea of art & its forms, from machine aesthetics to cyberculture to xenofeminism & beyond. If modernity has come to be characterized by the “end of history” (Auschwitz, the Cold War, the Anthropocene, the Technological Singularity) in which humanity “experiences” its own negation, as Walter Benjamin suggested, as an aesthetic experience of the highest order, how is this mediated through the intersection of art & cybernetics? If technology, in its broadest ramification, represents both the necessity and impossibility of a “living on” – from individual, to species, to general ecology – beyond what Buckminster Fuller famously evoked as the mission of “Spaceship Earth,” is the task of art to represent the possibility of a post-future of the post-human? The seminar will address the work of artists from Marcel Duchamp, John Cage & Nam June Paik, to Stelarc, VNS Matrix, Nina Sellars, Merz, Mark Amerika, Laboria Cuboniks & Christian Bök – among others.

Středa 20. listopadu

10.00-11.40 Přednáška profesora Jiřího Sehnala: Proměny figurální mše na Moravě v 17.-19. století (N 41)
12.00-13.40 Jak zní středověk? Hudební dílna bude věnovaná jednohlasému středověkému zpěvu. Gregoriánský chorál nese své jméno podle papeže Řehoře Velikého, ale jeho kořeny sahají už k starozákonní židovské praxi a jako liturgický zpěv se používá dodnes. Lektoři Ondřej Múčka a Vladimír Maňas provedou zájemce o praktické poznání chorálních zpěvů jeho zákrutami podle středověkého způsobu spolupráce kantora a jeho zástupce (N 43)
14.00-16.00 Slavnost týdne humanitních věd v posluchárně B2.13. V rámci programu budou předány Ceny děkana FF MU za nejlepší bakalářské, magisterské a disertační práce a Cena děkana za významný tvůrčí čin roku 2019. Laureát Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2018 prosloví krátkou přednášku.
17.45-18.45 Koncert v rámci Dnů lichtenštejnské historie v České republice. Díla lichtenštejnského kapelníka Nicolause Zangia a ve Vaduzu narozeného romantického skladatele Josefa Gabriela Rheinbergera provedou Ensemble Versus, Ondřej Múčka (varhany) a Roman Hoza (baryton). Kostel sv. Rodiny, Grohova ulice.

Více článků

Přehled všech článků