Výběrové řízení: tajemník Katedry teorie a dějin umění na AVU v Praze

20. 7. 2020

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze vypisuje výběrové řízení na tajemnici/tajemníka Katedry teorie a dějin umění AVU.

Předpokládaný nástup: září/říjen 2020
Úvazek: 1.0
Přihlášky se podávají: nejpozději do 7. srpna 2020.
Bližší informace na webu AVU nebo na portálu culturenet.

Více článků

Přehled všech článků