Workshopy pro pedagogy v rámci projektu ZIP MUNI

4. 11. 2020

Vážení provázející učitelé, vážení kolegové,

chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši spolupráci při přípravě budoucích učitelů, která je pro Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity zásadním pilířem pregraduální přípravy studentů učitelství.

Rádi bychom tuto spolupráci prohloubili společnou účastí na workshopech, které na Filozofické fakultě připravujeme za účelem posílení možností vzájemné komunikace mezi provázejícími učiteli a vysokoškolskými vzdělavateli učitelů.

Workshopy proběhnou v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.

Srdečně vás zveme na první dvě z 5 témat. Oba workshopy proběhnou formou webináře. Účast je zdarma.

1. workshop: Nastavení spolupráce

Lektoři: Mgr. Michal Dubec & Mgr. Jan Šimek (Učitel naživo)

Workshop se zaměřuje na problematiku budování a nastavení vztahu mezi provázejícím učitelem, oborovým didaktikem a praktikujícím studentem počínaje jejich seznámením až po ukončení praxe. Řešena bude povaha možného vztahu mezi aktéry a implikace různých typů vztahových konfigurací na jejich spolupráci. Diskutovány budou obsahy spolupráce, její procesuální determinanty a charakteristiky.

Termín 1: 20.11.2020 od 8:30 do 14:30 hodin; přihlásit se lze do 9.11.2020

Termín 2: 15.1.2021 od 8:30 do 14:30 hodin; přihlásit se lze do 4.1. 2021

2. workshop: Stínování

Lektorky: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. & Mgr. Radka High, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)

Navazující workshop je věnován problematice stínování provázejícího učitele studentem na praxi. Pojmem stínování se v kontextu učících se organizací označuje metoda zaškolování pro určitý post (Holbeche, 2004), kdy méně zkušený jedinec (praktikující student) doprovází zkušenějšího (provázejícího učitele) a sleduje jej při veškerých činnostech souvisejících s výkonem profese. Tím jsou mu zprostředkovány řešené obsahy i možné postupy, strategie či vzorce (Sedláček, 2008). Právě stínování je v rámci některých, dominantně náslechových praxí jádrovým procesem, jemuž je věnována zásadní časová dotace. Pro provázejícího učitele představuje stálá přítomnost praktikanta změnu jeho profesních rutin a bez vhodně nastaveného rámce pro stínování také možnou zátěž. Na workshopu bude stínování řešeno z pedagogické, didaktické i psychologické perspektivy. Dále budou řešeny otázky provázání stínování s kurikulární, didaktickou a oborovou stránkou praxe studentů.

Termín 1: 7.12.2020 od 8:30 do 14:30 hodin; přihlásit se lze do 23.11.2020

Termín 2: 6.1.2020 od 8:30 do 14:30 hodin; přihlásit se lze do 19.12. 2020

Přihlašovat se můžete zde.

Další tři témata (Tandemová výuka, Reflexe, Profesní rozvoj) budou navazovat v průběhu druhého pololetí školního roku 2020/2021.

Po absolvování alespoň 4 ze série pěti seminářů lze získat osvědčení o absolvovaném programu evidovaném v rámci DVPP.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou oba nejbližší workshopy plánovány jako webináře, lze se tedy účastnit z vlastního domova pouhým připojením k ostatním. Přesné pokyny k připojení budou zaslány přihlášeným nejpozději týden před plánovaným workshopem.

Připojte se k nám a pojďme společně udělat další krok ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: fantova@phil.muni.cz

Více článků

Přehled všech článků