Závazné termíny

Termínový kalendář pro studijní obory garantované Ústavem hudební vědy FF MU

Akademický rok 2017/2018

Jarní semestr

Jarní semestr – výuka na FF

19. 02. – 20. 05. 2018

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

23. 02. 2018; 23. 03. 2018; 27. 04. 2018; 18. 05. 2018

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro jarní semestr 2017, vložení témat závěrečných prací do IS pro podzimní semestr 2018

Nejpozději do 30. 3. 2018

Studentská konference NMgr. oborů Daňkovice

03. – 06. 04. 2018

Muzikologická exkurze pro 1. ročníky do Prahy

09. – 11. 05. 2018

Odevzdání 2 exemplářů bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě (práce budou vráceny po státnicích autorům) na sekretariát ÚHV pro červnový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací v IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Studenti prezenčního studia všech oborů ÚHV: nejpozději do 09. 05. 2018 do 12:00

 

Studenti kombinovaného studia všech oborů ÚHV: nejpozději do 11. 05. 2018 do 12:00

 

Zkouškové období

21. 05. – 01. 07. 2018

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Odevzdání Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce na sekretariátu ÚHV

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

11. 06. – 14. 06. 2018

Přijímací zkoušky do NMgr. + doktorského studia

18. 6. 2018

Odevzdání 2 exemplářů opravené bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě na sekretariát ÚHV pro opravný zářijový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 10. 08. 2018, 12:00

Registrace ke zkušebnímu termínu zářijové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Prodloužené zkouškové období

03. 09. – 14. 09. 2018

Opravný termín pro SZZ všech oborů

12. 09. 2018

Podzimní semestr

Podzimní semestr – výuka na FF

18. 09. 2017 – 15. 12. 2017

Orientační týden studentů 1. ročníku Bc. studia

18. – 21. 09. 2017

Schůzky studentů 1. ročníků prezenčního studia s garanty oborů

20. 09. 2017 v 10 hodin

Zahájení výuky dle rozvrhu na Ústavu hudební vědy

22. 09. 2017

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

22. 09. 2017; 20. 10. 2017; 24. 11. 2017; 08. 12. 2017

Soustředění studentů 1. ročníků Bc. oborů garantovaných ÚHV v Křižanově (omezení ostatní výuky)

03. 10. – 06. 10. 2017

Uměnovědná exkurze východní Slovensko (omezení výuky)

16. 10. – 19. 10. 2017

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium (omezení výuky)

23. 10. – 25. 10. 2017

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro podzimní semestr 2017, vložení témat závěrečných prací do IS pro jarní semestr 2018

Nejpozději do 31. 10. 2017

Týden humanitních věd na FF MU (přednášky, omezení výuky)

13. 11. – 17. 11. 2017

Odborná konference HV/TIM v rámci THV

15. 11. 2017

Odevzdání 2 exemplářů bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě (práce nebudou v papírové podobě archívovány a budou vráceny po státnicích autorům) na sekretariát ÚHV pro únorový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací v IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 08. 12. 2017, 12 hodin

Zkouškové období (včetně prodlouženého)

02. 01. – 12. 02. 2018

Registrace ke zkušebnímu termínu únorové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Odevzdání Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce na sekretariátu ÚHV

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

05. – 08. 02. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info