55. International Musicological Colloquium Brno

Hudba a její paměť: Péče o hudební prameny

 

The Department of Musicology at the Faculty of Arts,

Masaryk University

Janáček Square 2a, Brno, Czech Republic

Room N21

11. - 13. října 2021

 

Pondělí, 11. října

09.00–09.45 Registration

09.45–10.00 Opening ceremony

 

10.00-10.30

Jiří Zahrádka (Brno): Archiv Leoše Janáčka, fond zapsaný v Paměti světa UNESCO

10.30-11.00

Ondřej Múčka (Brno): Hudební archiv a hymnologická sbírka Jednoty Musica Sacra v Brně. Proporce a perspektivy dvou soukromých hudebních sbírek

11.00-11.30

Markéta Haničáková (Opava): K historii, současnému stavu a perspektivám muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea

11.30-12.00

Petr Slouka (Nelahozeves): […] aby zámek stal se, jmenovitě ve vědeckém světě, ještě proslulejším, nežli je. Lobkowiczký hudební archiv – jeho minulost, přítomnost a budoucnost

12.00-13.30 Lunch break


13.30-14.00

Markéta Kabelková (Praha): Národní muzeum – České muzeum hudby a jeho historie

14.00-14.30

Sylvia Urdová (Bratislava): Uchovávanie kultúrneho dedičstva v podobe originálnych hudobných prameňov v Slovenskom národnom múzeu-Hudobnom múzeu v Bratislave

14.30-15.00

Marta Hulková (Bratislava): Zusammenarbeit dreier Pressburger Institutionen – einer wissenschaftlichpädagogischen, einer Forschungs- und einer Dokumentationsarbeitsstätte – bei der Rettung der musikhistorischen Quellen und der Vertiefung der Kenntnisse über musikgeschichtliche Quellen

15.00-15.15 Coffee break


15.15-16.45

Miloš Zapletal (Opava): Základní typologie hudebně muzeálních institucí

16.45-17.15

Tereza Žůrková (Praha): Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

17.15-17.45

Barbora Štěvanka Kadlíčková (Brno): Bowed string instruments in the collection of the Department of the History of Music of the Moravian Museum

20.00 Vzpomínkový večer k nedožitým 90. narozeninám Rudolfa Pečmana.

 

Úterý, 12. října

 

9.30-10.00

Elisabeth Hilscher (Wien): Bedrohtes Erbe? Kirchen- und Klostermusikarchive heute

10.00-10.30

Ulrike Wagner (Klosterneuburg): Das Musikarchiv des Stiftes Klosterneuburg

10.30-11.00

Helena Kramářová (Wien/Bratislava): Verschollene Musikbestände der Klosterneuburger Musiksammlung aus dem späten 17. Jahrhundert

 

11.00-11.45

Otto Biba (Wien): Anfänge und frühe Entwicklung von historisch-dokumentarischen Musiksammlungen im alten Österreich

11.45-13.30 Lunch break


13.30-14.00

Matthias Pernerstorfer (Wien): Zur Dokumentation mährischer Libretti und Periochen in der Documenta dramatica von Reinhart Meyer

14.00-14.30

Anja Bunzel (Praha): Keeping Alive, Remembering, and/or Reanimating Sources? Finding and Presenting Data on Women in Nineteenth-Century Czech Musical Culture

14.30-15.00

Václav Kapsa (Praha): Thematic catalogue of a composer‘s oeuvre online – experience from working on Joseph Brentner catalogue

15.00-15.15 Coffee break


 

15.15-15.45

Vladimír Maňas (Brno): Music inventories: an integral part of musicological heuristics?

15.45-16.15

Lukáš Pavlica (Brno): Musical life in the monastery in Nová Říše after 1800 – Famous world operas as well as compositions by local cantors

16.15-16.45

Marek Čermák (Brno): Neue Möglichkeiten der Interpretation überlieferter Quellen: zur Temperierung von Tasteninstrumenten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Süddeutschland

19.00 Social Event


 

Středa, 13. řijna

 

9.30-10.00

Eva Veselovská (Bratislava): Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia

10.00-10.30

Michaela Ratolístková (Brno): Způsoby evidence hudebnin farního kostela svatého Jakuba v Brně od 17. do 20. století / Registration Methods of the Music from the Parish Church of St. James in Brno from the 17th to the 20th Century

10.30-10.45 Coffee break


10.45-11.15

Hana Studeničová (Bratislava): Q. K osudům hudebního oddělení barokní knihovny brněnských augustiniánů / Q. In search of musicalia from the Baroque library of the Augustinian Eremites in Brno

11.15-11.45

Irena Veselá (Brno): Hudební sbírka kláštera augustiniánů v Brně – současný stav a perspektivy jejího zpracování / Music Collection of the Augustinian Monastery in Brno - Current State and Perspectives of its Elaboration

11.45-12.15

Veronika Vejvodová (Praha): Neznámá korespondence Antonína Dvořáka / Unknown Correspondence of Antonín Dvořák

12.15 - 14.00 Lunch break

14.00-14.30

Jiří Kopecký - Filip Karlík (Olomouc): Český hudební život poslední třetiny 19. století pohledem Emanuela Chvály / Czech Music Life in the Last Third of the Nineteenth Century from Emanuel Chvála´s Point of View

14.30-15.00

Lubomír Spurný – Ondřej Pivoda (Brno): Pozůstalost Pavla Haase: Práce na katalogu díla / Pavel Haas‘s Estate: Working on Catalogue of Works

15.00-15.30

Pavlína Němcová (Brno): Korespondence mezi Zdeňkem Zouharem a Antonínem Tučapským se zaměřením na sborovou tvorbu – pramenná situace / Correspondence between Zdeněk Zouhar and Antonín Tučapský with a Focus on Choral Work – Source Situation

15.30-16.00

Klára Hedvika Mühlová (Brno): Nad hudebně-teoretickou pozůstalostí doc. Arne Linky (1938-1999) / On the Musictheoretical Legacy of doc. Arne Linka (1938-1999)

16.00 Conference closing


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info