Nabídka praxe/stáže pro studenty uměnovědných oborů

24. 9. 2021

Moravská galerie nabízí praxi či stáž ve Sbírce a archivu Jiřího Valocha. Jedná se o typ uměleckého archivu, který vznikal ve 2. polovině 20. století jako svébytné nonkomformní musejní prostředí soukromou iniciativou sběratele, kurátora, teoretika a umělce Jiřího Valocha, více viz http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/sbirka-a-archiv-jiriho-valocha.aspx; nebo https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Valoch.

Práce v archivu se skládá převážně ze třízení a kompletisace sbírkového i archivního materiálu (dopisy, pozvánky, pfka, díla, katalogy, autorské knihy, umělecké edice...), dále z logistikou fysického ukládání děl v rámci depozitáře (úsporný prostor), čištění předmětů v rámci basálních restaurátorských zákroků, evidence, katalogizace materiálu, práce v Demusu, tvorba soupisů, apod.

Pokud Vás nabídka zaujala a čeká Vás praxe, neváhejte se ozvat na email: viola.borkova@seznam.cz, nebo čísle: 608 301 196.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info