Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Sociologie kultury, estetika a filozofie dějin umění

Pro uchazeče

Studium

Garant oboru

Mgr. Jan Špaček

telefon: 549 49 4984
e‑mail: