Projekty

Ústav hudební vědy FF MU se podílí na řešení těchto projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů:


Celkový počet projektů: 9