Závazné termíny

Termínový kalendář pro studijní obory garantované Ústavem hudební vědy FF MU

Akademický rok 2019/2020

Podzimní semestr 2019

Podzimní semestr – výuka na FF

16. 09. 2019 – 20. 12. 2019

Orientační týden studentů 1. ročníku Bc. studia

16. – 19. 09. 2019

Schůzky studentů 1. ročníků prezenčního studia s garanty oborů

18. 09. 2019 v 09:00 hodin

Zahájení výuky dle rozvrhu na Ústavu hudební vědy

20. 09. 2019

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

20. 09. 2019; 25. 10. 2019; 22. 11. 2019; 06. 12. 2019

Soustředění studentů 1. ročníků Bc. oborů garantovaných ÚHV v Křižanově (omezení ostatní výuky)

01. 10. – 03. 10. 2019

Uměnovědná exkurze Jihlava a okolí (omezení výuky)

21. 10. – 23. 10. 2019

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium (omezení výuky)

04. 11. – 06. 11. 2019

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro podzimní semestr 2018, vložení témat závěrečných prací do IS pro jarní semestr 2019

Nejpozději do 31. 10. 2019, 23:59

Týden humanitních věd na FF MU (přednášky, omezení výuky)

18. 11. – 22. 11. 2019

Odevzdání 2 exemplářů bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě (práce nebudou v papírové podobě archívovány a budou vráceny po státnicích autorům) na sekretariát ÚHV pro únorový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací v IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 06. 12. 2019, 12 hodin

Zkouškové období (včetně prodlouženého)

02. 01. – 14. 02. 2020

Registrace ke zkušebnímu termínu únorové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Odevzdání Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce na sekretariátu ÚHV

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

03. – 06. 02. 2020

Jarní semestr 2020

Jarní semestr – výuka na FF

17. 2. – 22. 5. 2020

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

28. 2. 2020; 27. 3. 2020; 24. 4. 2020; 15. 5. 2020

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro jarní semestr 2020, vložení témat závěrečných prací do IS pro podzimní semestr 2020

Nejpozději do 31. 3. 2020, 23:59

Muzikologická exkurze pro 1. ročníky do Prahy

5. – 7. 5. 2020

Odevzdání 2 exemplářů bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě (práce budou vráceny po státnicích autorům) na sekretariát ÚHV pro červnový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací v IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 6. 5. 2020 do 12:00

 

Zkouškové období

25. 05. – 03. 07. 2020

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Odevzdání Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce na sekretariátu ÚHV

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

8. 6. – 11. 6. 2020

Přijímací zkoušky do NMgr. + doktorského studia

15. 6. 2020

Odevzdání 2 exemplářů opravené bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě na sekretariát ÚHV pro opravný zářijový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 19. 8. 2020, 12:00

Registrace ke zkušebnímu termínu zářijové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Prodloužené zkouškové období

31. 08. – 13. 9. 2020

Opravný termín pro SZZ všech oborů

09. 9. 2020