Závazné termíny

Termínový kalendář pro studijní programy garantované Ústavem hudební vědy FF MU

Jarní semestr 2022

Jarní semestr 2022 – výuka na FF

14. 2. – 20. 5. 2022

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

25. 2. 2022; 25. 3. 2022; 22. 4. 2022; 20. 5. 2022

Studentská konference NMgr. oborů Daňkovice

29. – 31. 3. 2022

Exkurze po uměleckých památkách na Maltu

23. – 30. 4. 2022 (předběžně)

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro červnový termín SZZ

Nejpozději do 30. 4. 2022, 23:59

Muzikologická exkurze do Prahy

10. – 12. 5. 2022

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro červnový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 16. 5. 2022, 23:59

Zkouškové období

23. 5. – 1. 7. 2022

Muzikologická exkurze do Budapešti

21. – 24. 5. 2022 (předběžně)

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Studenti musí zažádat e-mailem studijní oddělení o „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nadále však platí, že bez této kontroly nemůže student k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

13. ­– 16. 6. 2022

Přijímací zkoušky do NMgr. + doktorského studia

20. 6. 2022, podrobněji zde.

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro zářijový termín SZZ, vložení témat závěrečných prací do IS pro podzimní semestr 2022

Nejpozději do 30. 6. 2022, 23:59

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro zářijový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 15. 8. 2022, 23:59

Registrace k opravnému zkušebnímu termínu zářijové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Prodloužené zkouškové období

29. 8. – 9. 9. 2022

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech). Tento termín je v akademickém roce 2021/2022 mimořádně řádný i opravný.

5. - 8. 9. 2022

 

 

Podzimní semestr 2021

 

Podzimní semestr – výuka na FF

13. 9. 2021 – 17. 12. 2021

Orientační týden studentů 1. ročníku Bc. studia

13. – 16. 9. 2021

Úvodní schůzky studentů 1. ročníků prezenčního studia s garanty oborů

15. 9. 2021

Zahájení výuky dle rozvrhu na Ústavu hudební vědy

17. 9. 2021

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

17. 9. 2021, 15. 10. 2021, 12. 11. 2021 a 10. 12. 2021

Soustředění studentů 1. ročníků Bc. oborů garantovaných ÚHV v Křižanově (omezení ostatní výuky)

4. – 6. 10. 2021

Finalizace témat závěrečných prací pro podzimní semestr 2021, vložení témat závěrečných prací pro jarní semestr 2022 v aplikaci „Rozpisy témat“ v IS MU

Nejpozději do 31. 10. 2021, 23:59

Týden humanitních věd na FF MU

15. 11. – 19. 11. 2021

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro únorový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky vložením do Archivů závěrečných prací a Odevzdáváren v IS MU.

Nejpozději do 10. 12. 2021 do 23:59

Zkouškové období (včetně prodlouženého)

3. 1. 2022 – 11. 2. 2022

Registrace ke zkušebnímu termínu únorové SZZ v IS: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Studenti musí zažádat e-mailem studijní oddělení o „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nadále však platí, že bez této kontroly nemůže student k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

31. 1. – 3. 2. 2022

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info