Závazné termíny

Termínový kalendář pro studijní programy garantované Ústavem hudební vědy FF MU

Jarní semestr 2024

Jarní semestr 2024 – výuka na FF

19. 2. – 24. 5. 2024

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

23. 2., 22. 3., 19. 4. a 17. 5. 2024

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro jarní semestr 2024, vložení témat závěrečných prací do IS pro podzimní semestr 2024

Nejpozději do 31. 3. 2024, 23:59

Muzikologická exkurze do Prahy

9. – 11. 4. 2024

Čtecí týden na FF – neprobíhá výuka dle rozvrhu

15. – 19. 4. 2024

Uměnovědná exkurze

Termín bude upřesněn

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro červnový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU.

Nejpozději do 30. 4. 2024, 23:59

 

Zkouškové období

27. 5. – 5. 7. 2024

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Před přistoupením k SZZ je nutné požádat e-mailem studijní oddělení o „kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Bez této kontroly není možné k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

10. ­– 14. 6. 2024

Přijímací zkoušky do NMgr. + doktorského studia

17. 6. 2023

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro opravný termín SZZ v září 2024: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU.

Nejpozději do 5. 8. 2024, 23:59

Registrace k opravnému zkušebnímu termínu zářijové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Prodloužené zkouškové období

26. 8. – 6. 9. 2024

Opravný termín pro SZZ všech oborů

4. 9. 2024

Podzimní semestr 2023

Podzimní semestr 2023 – výuka na FF

18. 09. 2023 – 22. 12. 2023

Orientační týden pro studenty prvních ročníků

11. – 15. 09. 2023

Zahájení výuky dle rozvrhu na Ústavu hudební vědy

18. 09. 2023

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

22. 09. 2023; 20. 10. 2023; 10. 11. 2023; 08. 12. 2023

Soustředění studentů 1. ročníků Bc. oborů garantovaných ÚHV v Křižanově (omezení ostatní výuky)

25. – 27. 09. 2023

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium

09. – 10. 10. 2023

Hudebněvědná doktorandská konference (omezení výuky HV)

11. 10. 2023

Uměnovědná exkurze, Litomyšl

16. – 18. 10. 2023

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro podzimní semestr 2023, vložení témat závěrečných prací do IS pro jarní semestr 2024

Nejpozději do 31. 10. 2023, 23:59

Týden humanitních věd a tzv. čtecí týden na FF MU (výuka dle rozvrhu neprobíhá)

13. 11. – 17. 11. 2023

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro lednový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU.

Nejpozději do 8. prosince 2023, 23:59

Zkouškové období

02. 01. 2024 – 16. 02. 2024

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Před přistoupením k SZZ je nutné požádat e-mailem studijní oddělení o „kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Bez této kontroly není možné k SZZ přistoupit.

Kontrola studia musí být provedena nejpozději 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

29. 01. – 02. 02. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info