Závazné termíny

Termínový kalendář pro studijní programy garantované Ústavem hudební vědy FF MU

Podzimní semestr 2021

 

Podzimní semestr – výuka na FF

13. 9. 2021 – 17. 12. 2021

Orientační týden studentů 1. ročníku Bc. studia

13. – 16. 9. 2021

Úvodní schůzky studentů 1. ročníků prezenčního studia s garanty oborů

15. 9. 2021

Zahájení výuky dle rozvrhu na Ústavu hudební vědy

17. 9. 2021

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

17. 9. 2021, 15. 10. 2021, 12. 11. 2021 a 10. 12. 2021

Soustředění studentů 1. ročníků Bc. oborů garantovaných ÚHV v Křižanově (omezení ostatní výuky)

4. – 6. 10. 2021

Finalizace témat závěrečných prací pro podzimní semestr 2021, vložení témat závěrečných prací pro jarní semestr 2022 v aplikaci „Rozpisy témat“ v IS MU

Nejpozději do 31. 10. 2021, 23:59

Týden humanitních věd na FF MU

15. 11. – 19. 11. 2021

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro únorový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky vložením do Archivů závěrečných prací a Odevzdáváren v IS MU.

Nejpozději do 10. 12. 2021 do 23:59

Zkouškové období (včetně prodlouženého)

3. 1. 2022 – 11. 2. 2022

Registrace ke zkušebnímu termínu únorové SZZ v IS: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Studenti musí zažádat e-mailem studijní oddělení o „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nadále však platí, že bez této kontroly nemůže student k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

31. 1. – 3. 2. 2022

 

Jarní semestr 2021

Jarní semestr 2021 – výuka na FF

1. 3. – 30. 5. 2021

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

5. 3. 2021; 9. 4. 2021; 7. 5. 2021; 28. 5. 2021

Studentská konference NMgr. oborů Daňkovice

6. – 8. 4. 2021

Finalizace témat závěrečných prací pro jarní semestr 2021, vložení témat závěrečných prací pro podzimní semestr 2021 v aplikaci „Rozpisy témat“ v IS MU.

Nejpozději do 30. 4. 2021, 23:59

Muzikologická exkurze pro 1. ročníky do Prahy

11. – 13. 5. 2021

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro červnový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU.

Nejpozději do 23. 5. 2021, 23:59

Zkouškové období

31. 5. – 11. 7. 2021

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Studenti musí zažádat e-mailem studijní oddělení o „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nadále však platí, že bez této kontroly nemůže student k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob: řádné i opravné termíny (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

14. ­– 17. 6. 2021

Přijímací zkoušky do NMgr. + doktorského studia

21. 6. 2021

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro zářijový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU.

Nejpozději do 15. 8. 2021, 23:59

Registrace ke zkušebnímu termínu zářijové SZZ: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Prodloužené zkouškové období

30. 8. – 12. 9. 2021

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob: řádné i opravné termíny (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

6. – 9. 9. 2021

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info