Závazné termíny

Termínový kalendář pro studijní programy garantované Ústavem hudební vědy FF MU

Jarní semestr 2023

Jarní semestr 2023 – výuka na FF

13. 2. – 19. 5. 2023

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

24. 2. 2023, 24. 3. 2023, 21. 4. 2023 a 19. 5. 2023

Studentská konference NMgr. oborů Daňkovice

28. – 30. 3. 2023

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro jarní semestr 2023, vložení témat závěrečných prací do IS pro podzimní semestr 2023

Nejpozději do 31. 3. 2023, 23:59

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro červnový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 5. 5. 2023, 23:59

Muzikologická exkurze do Prahy

9. – 11. 5. 2023

Zkouškové období

22. 5. – 30. 6. 2023

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Studenti musí zažádat e-mailem studijní oddělení o „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nadále však platí, že bez této kontroly nemůže student k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

12. ­– 16. 6. 2023

Přijímací zkoušky do NMgr. + doktorského studia

19. 6. 2023

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro opravný termín SZZ v září 2023: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 7. 8. 2023, 23:59

Registrace k opravnému zkušebnímu termínu zářijové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Prodloužené zkouškové období

28. 8. – 8. 9. 2023

Opravný termín pro SZZ všech oborů

6. 9. 2023

Podzimní semestr 2022

Podzimní semestr – výuka na FF

12. 09. 2022 – 16. 12. 2022

Orientační týden studentů 1. ročníku Bc. studia

12. – 15. 09. 2022

Schůzky studentů prvních ročníků s garanty oborů

12. - 15. 9. 2022, přesné termíny pro jednotlivé obory naleznete zde.

Zahájení výuky dle rozvrhu na Ústavu hudební vědy

16. 09. 2022

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

16. 09. 2022; 14. 10. 2022; 11. 11. 2022; 09. 12. 2022

Soustředění studentů 1. ročníků Bc. oborů garantovaných ÚHV v Křižanově (omezení ostatní výuky)

03. – 05. 10. 2022

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium (omezení výuky)

10. – 12. 10. 2022

Uměnovědná exkurze Krušné hory

17. – 20. 10. 2022

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro podzimní semestr 2022, vložení témat závěrečných prací do IS pro jarní semestr 2023

Nejpozději do 31. 10. 2022, 23:59

Týden humanitních věd na FF MU (přednášky, omezení výuky)

14. 11. – 18. 11. 2022

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro únorový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky: vložení do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny v IS MU. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 12. 12. 2022, 23:59

Zkouškové období (včetně prodlouženého)

02. 01. 2023 – 10. 02. 2023

Registrace ke zkušebnímu termínu únorové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Studenti žádají e-mailem studijní oddělení o „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nadále však platí, že bez této kontroly nemůže student k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

30. 01. – 02. 02. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info