Závazné termíny

Termínový kalendář pro studijní obory garantované Ústavem hudební vědy FF MU

Akademický rok 2018/2019

Jarní semestr 2019

Jarní semestr – výuka na FF

18. 2. – 19. 5. 2019

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

22. 2. 2019; 29. 3. 2019; 26. 4. 2019; 17. 5. 2019

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro jarní semestr 2018, vložení témat závěrečných prací do IS pro podzimní semestr 2019

Nejpozději do 31. 3. 2019, 23:59

Muzikologická exkurze pro 1. ročníky do Prahy

14. – 16. 5. 2019

Odevzdání 2 exemplářů bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě (práce budou vráceny po státnicích autorům) na sekretariát ÚHV pro červnový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací v IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 10. 5. 2019 do 12:00

 

Zkouškové období

20. 5. – 30. 6. 2019

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Odevzdání Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce na sekretariátu ÚHV

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

10. 6. – 13. 6. 2019

Přijímací zkoušky do NMgr. + doktorského studia

17. 6. 2019

Odevzdání 2 exemplářů opravené bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě na sekretariát ÚHV pro opravný zářijový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 21. 8. 2019, 12:00

Registrace ke zkušebnímu termínu zářijové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Prodloužené zkouškové období

02. 9. – 13. 9. 2019

Opravný termín pro SZZ všech oborů

11. 9. 2019

Podzimní semestr 2018

Podzimní semestr – výuka na FF

17. 09. 2018 – 14. 12. 2018

Orientační týden studentů 1. ročníku Bc. studia

17. – 20. 09. 2018

Schůzky studentů 1. ročníků prezenčního studia s garanty oborů

19. 09. 2018 v 10 hodin

Zahájení výuky dle rozvrhu na Ústavu hudební vědy

21. 09. 2018

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

21. 09. 2018; 26. 10. 2018; 23. 11. 2018; 07. 12. 2018

Soustředění studentů 1. ročníků Bc. oborů garantovaných ÚHV v Křižanově (omezení ostatní výuky)

02. 10. – 04. 10. 2018

Uměnovědná exkurze Řím(omezení výuky)

12. 10. – 17. 10. 2018

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium (omezení výuky)

19. 11. – 21. 11. 2018

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro podzimní semestr 2018, vložení témat závěrečných prací do IS pro jarní semestr 2019

Nejpozději do 31. 10. 2018, 23:59

Týden humanitních věd na FF MU (přednášky, omezení výuky)

12. 11. – 16. 11. 2018

Odevzdání 2 exemplářů bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě (práce nebudou v papírové podobě archívovány a budou vráceny po státnicích autorům) na sekretariát ÚHV pro únorový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací v IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 07. 12. 2018, 12 hodin

Zkouškové období (včetně prodlouženého)

17. 12. – 10. 02. 2018

Registrace ke zkušebnímu termínu únorové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Odevzdání Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce na sekretariátu ÚHV

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

04. – 07. 02. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info