Závazné termíny

Termínový kalendář pro studijní obory garantované Ústavem hudební vědy FF MU

Akademický rok 2019/2020

Jarní semestr 2020

Jarní semestr – distanční výuka na FF

do 15. 5. 2020

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

ZRUŠENO

Finalizace témat závěrečných prací pro jarní semestr 2020, vložení témat závěrečných prací pro podzimní semestr 2020 v aplikaci „Rozpisy témat“ v IS MU.

Nejpozději do 30. 4. 2020, 23:59

Muzikologická exkurze pro 1. ročníky do Prahy

ZRUŠENO

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro červnový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky vložením do Archivů závěrečných prací v IS MU.

Nejpozději do 15. 5. 2020, 23:59

Zkouškové období (včetně prodlouženého)

18. 5. – 30. 9. 2020

Registrace ke zkušebnímu termínu červnové SZZ v IS: přihlášení na konkrétní zkušební termín příslušného předmětu v IS MU.

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Studenti musí zažádat e-mailem studijní oddělení o „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nadále však platí, že bez této kontroly nemůže student k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob: řádné i opravné termíny (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

8. 6. – 11. 6. 2020

Přijímací zkoušky do NMgr. + doktorského studia

podrobněji zde

Odevzdání bakalářské/magisterské diplomové práce pro zářijový termín SZZ: práce se odevzdávají výhradně elektronicky vložením do Archivů závěrečných prací v IS MU.

Nejpozději do 12. 8. 2020, 23:59

Registrace ke zkušebnímu termínu zářijové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Studenti musí zažádat e-mailem studijní oddělení o „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“. Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nadále však platí, že bez této kontroly nemůže student k SZZ přistoupit.

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob: NOVĚ ŘÁDNÉ I OPRAVNÉ TERMÍNY (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech)

7. - 10. 9. 2020

 

 

Podzimní semestr 2019

Podzimní semestr – výuka na FF

16. 09. 2019 – 20. 12. 2019

Orientační týden studentů 1. ročníku Bc. studia

16. – 19. 09. 2019

Schůzky studentů 1. ročníků prezenčního studia s garanty oborů

18. 09. 2019 v 09:00 hodin

Zahájení výuky dle rozvrhu na Ústavu hudební vědy

20. 09. 2019

Termíny výuky/konzultací Bc. kombinovaného studia

20. 09. 2019; 25. 10. 2019; 22. 11. 2019; 06. 12. 2019

Soustředění studentů 1. ročníků Bc. oborů garantovaných ÚHV v Křižanově (omezení ostatní výuky)

01. 10. – 03. 10. 2019

Uměnovědná exkurze Jihlava a okolí (omezení výuky)

21. 10. – 23. 10. 2019

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium (omezení výuky)

04. 11. – 06. 11. 2019

Finalizace témat závěrečných prací v IS pro podzimní semestr 2018, vložení témat závěrečných prací do IS pro jarní semestr 2019

Nejpozději do 31. 10. 2019, 23:59

Týden humanitních věd na FF MU (přednášky, omezení výuky)

18. 11. – 22. 11. 2019

Odevzdání 2 exemplářů bakalářské/magisterské diplomové práce v kroužkové vazbě (práce nebudou v papírové podobě archívovány a budou vráceny po státnicích autorům) na sekretariát ÚHV pro únorový termín SZZ a současně vložení práce do Archivu závěrečných prací v IS. Žádné výjimky v termínu odevzdání nebudou povolovány.

Nejpozději do 06. 12. 2019, 12 hodin

Zkouškové období (včetně prodlouženého)

02. 01. – 14. 02. 2020

Registrace ke zkušebnímu termínu únorové SZZ v IS

Nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním SZZ

Odevzdání Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce na sekretariátu ÚHV

Nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním SZZ

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajob (přesná data pro jednotlivé obory budou vyhlášena prostřednictvím IS ve stanovených termínech).

03. – 06. 02. 2020