Teorie interaktivních médií

Nová média v umění a kultuře

Pro uchazeče

Studium

Sociální sítě

Garant oboru

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
telefon: 549 49 1556
e‑mail: