Struktura ústavu

Ústav hudební vědy je samostatným pracovištěm v rámci Filozofické fakulty MU, jeho přidruženými pracovišti jsou Centrum hudební lexikografie a Akademie staré hudby. Součástí ústavu je knihovna s fonotékou, multimediální posluchárny, počítačová pracovna pro studenty a cvičebny s elektrickými klavíry a cembalem.


Historie ústavu

Ústav založil Vladimír Helfert brzy po vzniku Masarykovy univerzity ve 20. letech minulého století. Ústav vychoval stovky muzikologů a kulturních pracovníků, na jeho půdě vznikla celá řada stěžejních hudebněvědných prací, zejména z oblasti hudební historiografie, hudební lexikografie, estetiky i hudební teorie.

Kompletní přehled o historii ústavu podávají následující čtyři studie, které jsou k dispozici ke stažení:

1. Rudolf Pečman: Praeambulum aneb Brněnská muzikologie v době počátku a prvních vzmachů

2. Rudolf Pečman: Helfertova „brněnská muzikologická škola“. Učitel a jeho význační žáci

3. Jiří Vysloužil: Hudební věda na brněnské univerzitě před a po roku 1945

4. Petr Macek: Brněnská muzikologie v současnosti

 


V současné době realizujeme výuku těchto uměnovědných oborů:

Hudební věda

Teorie a provozovací praxe staré hudby (od roku 1991)

Sdružená uměnovědná studia (od roku 1996)

Teorie interaktivních médií (od roku 2006)

Management v kultuře (od roku 2009)

Učitelství estetické výchovy pro střední školy (od roku 2009)

Digitální kultura a kreativní průmysly (od roku 2020)

Zvukový design a multimediální technologie (od roku 2021)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info