Průkazka na slevu

Ústav hudební vědy vyjednal s vybranými představiteli zejména brněnských kulturních zařízení slevu pro studenty všech ústavem garantovaných oborů v prezenční i kombinované formě. Pro tuto slevu je potřeba vystavit si průkazku, která je platná pouze v kombinaci s ISIC kartou (u studentů prezenčního studia), případně s Kartou studenta kombinovaného studia (vydává na požádání Studijní oddělení Děkanátu FF MU).

  • Formulář této karty si můžete stáhnout zde.

Pokud máte o tuto kartu zájem, vytiskněte si ji, vyplňte příslušné údaje a nechejte si ji v úředních hodinách potvrdit na sekretariátu našeho ústavu.

Brněnské instituce akceptující průkazku ÚHV

Poznámka: Národní divadlo Brno (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo a Reduta) umožňuje vstup všem studentům VŠ 30 minut před začátkem představení za cenu 50 Kč (v případě Janáčkova divadla však na základě předložení průkazky ÚHV budou studenti moci získat lepší místa - ostatní studenti mohou jen na balkón)

Výše uvedené instituce nabízí většinou studentům realizaci praxí (Praxe v kulturních institucích I., II., Odborná praxe).

Mimobrněnské instituce akceptující průkazku ÚHV:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info