Zvukový design a multimediální technologie

Prostor digitální kreativity

 

  • Zvukový design a multimediální technologie je interdisciplinární profesně zaměřený studijní program, který propojuje studium umění a kultury s technologickou praxí. Probíhá v dvouletém navazujícím magisterském cyklu v prezenční i kombinované formě.
  • Výuka je zajišťována předními odborníky z praxe, pedagogy Ústavu hudební vědy FF MU a FEKT VUT v Brně. Studenti mají k dispozici špičkové nahrávací zvukové studio, které odpovídá aktuálním světovým standardům.
  • Cílem programu je příprava absolventů na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu (rozhlas, TV), instalace, animace, videohry apod.
  • Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce je znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Dále je kladen důraz na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.

Studium

Garant oboru

Koordinátor oboru

doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
telefon: 549 49 3790
e‑mail:
Bez popisku

Studijní program Zvukový design a multimediální technologie vznikl v rámci klíčově aktivity Relevance studijní nabídky pro trh práce projektu Masarykova univerzita 4.0 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418) a klíčové aktivity Investiční podpora pro nový studijní program Zvukový design a multimediální technologie v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info