Nové tituly v knihovně ÚHV – duben 2024

27. 3. 2024

1 Altman, Karel: Dědictví českého trampingu : vybrané kapitoly z historie a každodennosti svérázného fenoménu. Praha: Academia, 2024.
2 Armand, Louis (ed.): Mind factory. Prague : Litteraria Pragensia, 2005.
3 Armand, Louis (ed.): Pornotopias : image, apocalypse, desire. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008.
4 Armand, Louis (ed.): Vlak : contemporary poetics & the arts. Praha : Centre for Critical & Cultural Theory Philosophy Faculty, 2015.
5 Armand, Louis: Helixtrolysis : cyberology & the joycean "tyrondynamon machine". Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014.
6 Armand, Louis: Solicitations : essays on criticism & culture. Prague : Litteraria Pragensia, 2008.
7 Armand, Louis: Videology. Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015.
8 Berkovec, Jiří: Josef Suk : (1874-1935) : život a dílo. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.
9 Bohal, Vít – Breitling, Dustin (eds.): Allegorithms. Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2017.
10 Bohal, Vít – Breitling, Dustin (eds.): Speculative ecologies : plotting through the mesh. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019.
11 Břešťák, Václav: Poznáváme komorní hudbu. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963.
12 Bukačová, Jana a kol. (eds.): Muzejní výstavnictví : učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014.
13 Dürer, Albrecht: Schriften und Briefe. Leipzig : Verlag Philipp Reclam jun., 1989.
14 Jeremiáš, Otakar: Praktické pokyny k instrumentaci symfonického orchestru. Praha: Panton, 1959.
15 Jiránek, Jaroslav: Zdeněk Fibich. Praha : Státní hudební nakladatelství, 1963.
16 Košan, Marko: Geburtshaus von Hugo Wolf Slovenj Gradec. Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej, 2015.
17 Mohn, Volker: Nacistická kulturní politika v Protektorátu: koncepce, praxe a reakce české strany. Praha : Prostor, 2018.
18 Reiman, Pavel: O realistickém pojetí umění. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1949.
19 Strejcová, Lucie: Anglická renesanční hudba ve vokální tvorbě Thomase Campiona. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2023.
20 Svatoňová, Kateřina: Odpoutané obrazy : archeologie českého virtuálního prostoru. Praha : Academia, 2013.
21 Šimsová, Sylva: Traces in the sand : the story of Anthony Kammel in 18th century Britain. Newcastle-under-Lyme : The Dvořák society for Czech and Slovak music, 2014.
22 Tyllner, Lubomír, Ondřej Skovajsa, Hana Vaňková (eds.): Towards a typology of traditional music : sborník referátů ze stejnojmenné mezinárodní konference. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2017.
23 Weiss, Jernej: Emerik Beran : (1868-1940) : samotni svetovljan. Maribor : Litera, 2008.
24 Zálešák, Jan: Apocalypse me. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016.
25 Zálešák, Jan: Minulá budoucnost : současné umění na cestě od archeologie k angažovanost. Brno: VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2013.
26 Zapletal, Česlav: Fryštácko hudební. Fryšták : Měst. NV, 1987.
27 Zouhar, Zdeněk: František Vincenc Kramář (Francois Krommer): 1759-1959: výběrová bibliografie. V Brně : Universitní knihovna, 1959.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info