Koncert studentů a absolventů Akademie staré hudby při ÚHV FF MU v Brně, 1. 3. 2020