Přijímací řízení

Pro akademický rok rok 2023/2024 bude přijímací zkouška realizována formou talentové zkoušky, která proběhne 23. 4. 2023 v prostorách Ústavu hudební vědy FF MU v Brně.

Podmínkou je repertoár 17.-18. století v délce 10 minut, může se jednat o sólový výstup nebo skladbu s doprovodem continua. Komise jednotlivé výkonyzhodnotí po stránce technické a interpretační v bodové škále 0-100. Úspěšné složení talentové zkoušky je podmíněno dosažením nejméně 50 bodů v technice a50 bodů v přednesu (interpretaci). Součástí zkoušky je oborový test zahrnující základní znalosti hudební nauky a dějin hudby do 19. století.For the academic year 2023/2024, the admission procedure will be conducted in the form of a talent examination, which will take place 23/4/2023 at the Institute of Musicology in Brno.The prerequisite is a 17th-18th century repertoire of 10 minutes in length, it can be a solo performance or a performance with continuo accompaniment. The committee will evaluate the individual performances in terms of technique and interpretation on a scale of 0-100 points. Successful completion of the talent test is conditional on achieving at least 50 points in technique and 50 points in performance (interpretation). The exam includes a subject test of basic knowledge of musicology and music history up to the 19th century.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info