Přijímací řízení

O studium se mohou ucházet zájemci se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou nebo absolutoriem příslušné školy a samozřejmě i studenti či absolventi vysokých škol, kteří si chtějí v daném oboru doplnit nebo rozšířit kvalifikaci.

Přihlášku ke studiu je možno podat elektronicky do konce února.

Důležité upozornění: zájem o konkrétní zaměření (např. loutna, zpěv, housle apod.) je třeba uvést v životopise, který každý uchazeč přikládá k přihlášce.

Pro akademický rok rok 2021/2022 bude přijímací zkouška realizována pouze formou zaslané nahrávky vybrané skladby či skladeb dle zvoleného zaměření.

Podmínkou je repertoár 17.-18. století v délce 10 minut, může se jednat o sólový výstup nebo nahrávku s continuovým doprovodem. Komise jednotlivé výkony zhodnotí po stránce technické a interpretační v bodové škále 0-100. Úspěšné složení talentové zkoušky je podmíněno dosažením nejméně 50 bodů v technice a přednesu (interpretaci). O termínech zaslání videa budou uchazeči informování po uzavření přijímacího řízení univerzity, tedy začátkem března 2021. Oborový test je pro letošní rok bez náhrady zrušen.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info