Doporučený studijní plán oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby

 

Důležitá upozornění:

  • Student musí dosáhnout během studia celkem 180 kreditů.
  • Výuka praktických i teoretických předmětů probíhá zpravidla o víkendech v prostorách Filozofické fakulty (Janáčkovo náměstí 2a – přístup na ISIC).
  • Hromadná výuka probíhá 4x za semestr: v pátek výuka teoretických předmětů  (viz aktuální rozvrh teoretické výuky), v sobotu praktická výuka a ansámblová hra (viz aktuální rozvrh ansámblová hra a zpěv).
  • Zpěv/hra na nástroj – probíhá jako individuální výuka – pětkrát za semestr, přičemž poslední termín je zpravidla termínem zkoušky.
  • Všechny teoretické předměty u kombinovaného studia jsou povinné, dále mají studenti možnost si zapsat širokou nabídku předmětů z šablon oborů ÚHV, zejména hudební vědy.
  • U cyklických předmětů je nutné dbát na jejich úspěšné ukončení (opakovat cyklický předmět lze až za dva roky, kdy bude opět vypsán).
  • Výuku cizího jazyka zabezpečuje CJV – Centrum jazykového vzdělávání (viz informace v katalogu předmětů z nabídky CJV), studenti mají povinnost složit ty jazykové kurzy, které jsou ukončeny zkouškou (4kr.), nicméně je možné absolvovat i předcházející „přípravné“ kurzy (2kr.), na které navazují kurzy ukončené zkouškou. Složení zkoušky z cizího jazyka se doporučuje v 3. semestru vhledem k počtu kreditů a vzhledem k náročnosti učiva 1. ročníku (propedeutika) a 3. ročníku (diplomová práce, absolventský koncert).
  • Předměty uzavírající studium si studenti registrují nejdříve v 6. semestru studia.

 

Praktické předměty

 

1.–6. semestr (1.–3. ročník)

Z praktických předmětů si studenti volí podle své specializace povinně každý semestr dva předměty (tedy oba dva předměty celkem 6x):

ASH_Z11–18: zpěv/hra na nástroj (dle zvolené specializace)

ASH_Z21–28: provozovací praxe zpěv/hra na nástroj (dle zvolené specializace)

Mezi praktické předměty patří také sobotní výuka, která je povinná pro všechny studenty. Tyto předměty si student zapisuje minimálně 6x v průběhu studia (u předmětu Koncertní projekt se předmět dělí na podzimní a jarní, tedy si oba v průběhu studia zapisují studenti 3x):

ASH_Z02: Ansámblová hra

ASH_Z04: Sborový a ansámblový zpěv

ASH_Z08: Koncertní projekt I. / ASH_Z09: Koncertní projekt II.

 

Teoretické předměty

 

1. semestr (1. ročník, podzim)

HVK_01a: Úvod do hudební vědy

HVK_02a: Proseminář I.

ASH04: Kontrapunkt

HVK_801: Dějiny hudby: do počátku novověku

ASH09: Poslechový seminář I.

 

2. semestr (1. ročník, jaro)

ASH02: Hudební teorie

ASH18: Harmonie a basso continuo

HVK_802: Dějiny hudby: renesance a rané baroko

ASH11: Poslechový seminář II.

 

3. semestr (2. ročník, podzim) 

HVK_13a: Hudebně historický seminář I.

ASH20a: Ediční seminář I.

ASH13: Poslechový seminář III.

 

Cyklické předměty (blok předmětů opakují se každý druhý rok):

HVK_807: Hudba v českých dějinách do konce 18. st.

ASH19a: Historické nástroje a jejich ladění I.

nebo:

HVK_803: Kapitoly z dějin hudby: baroko

ASH22a: Hudební rétorika I.

 

společné předměty (možné absolvovat i v kterémkoli jiném semestru):

Cizí jazyk (dle nabídky CJV, p. 4kr. Zk)

 

4. semestr (2. ročník, jaro) 

HVK_13b: Hudebně historický seminář II.

ASH03: Hudební paleografie

ASH20b: Ediční seminář II.

ASH15: Poslechový seminář IV.

 

cyklické předměty (blok předmětů opakující se každý druhý rok):

ASH19b: Historické nástroje a jejich ladění II.

ASH17: Interpretace: tempo, ozdoby, figury

nebo:

HVK804: Dějiny hudby: klasicismus

ASH22b: Hudební rétorika II.

 

5. semestr (3. ročník, podzim)

HVK_21a: Diplomový seminář bakalářský I.

 

cyklické předměty (blok předmětů opakují se každý druhý rok):

HVK_807: Hudba v českých dějinách do konce 18. st.

ASH19a: Historické nástroje a jejich ladění I.

nebo:

HVK_803: Kapitoly z dějin hudby: baroko

ASH22a: Hudební rétorika I.

 

6. semestr (3. ročník, jaro)

HVK_21b: Diplomový seminář bakalářský II.

 

cyklické předměty (blok předmětů opakující se každý druhý rok):

ASH19b: Historické nástroje a jejich ladění II.

ASH17: Interpretace: tempo, ozdoby, figury

nebo:

HVK_804: Dějiny hudby: klasicismus

ASH22b: Hudební rétorika II.

 

Předměty spjaté s ukončením studia (student si zapisuje v posledním semestru studia):

ASH_AK: Absolventský koncert (0kr. z)

ASH_BP: Bakalářská diplomová práce (0kr. z)

ASH_BZk: Státní závěrečná zkouška bakalářská (0kr.)

 

Pro registraci a kontrolu předmětů doporučujeme využívat registrační a kontrolní oborové šablony v Informačním systému MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info