Doporučený studijní plán oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby

 

Důležitá upozornění:

  • Student musí dosáhnout během studia celkem 180 kreditů.
  • Výuka praktických i teoretických předmětů probíhá zpravidla o víkendech v prostorách Filozofické fakulty (Janáčkovo náměstí 2a – přístup na ISIC).
  • Hromadná výuka probíhá 4x za semestr: v pátek výuka teoretických předmětů  (viz aktuální rozvrh teoretické výuky), v sobotu praktická výuka a ansámblová hra (viz aktuální rozvrh ansámblová hra a zpěv).
  • Zpěv/hra na nástroj – probíhá jako individuální výuka – pětkrát za semestr, přičemž poslední termín je zpravidla termínem zkoušky.
  • Všechny teoretické předměty u kombinovaného studia jsou povinné, dále mají studenti možnost si zapsat širokou nabídku předmětů z šablon oborů ÚHV, zejména hudební vědy.
  • U cyklických předmětů je nutné dbát na jejich úspěšné ukončení (opakovat cyklický předmět lze až za dva roky, kdy bude opět vypsán).
  • Výuku cizího jazyka zabezpečuje CJV – Centrum jazykového vzdělávání (viz informace v katalogu předmětů z nabídky CJV), studenti mají povinnost složit ty jazykové kurzy, které jsou ukončeny zkouškou (4kr.), nicméně je možné absolvovat i předcházející „přípravné“ kurzy (2kr.), na které navazují kurzy ukončené zkouškou. Složení zkoušky z cizího jazyka se doporučuje v 3. semestru vhledem k počtu kreditů a vzhledem k náročnosti učiva 1. ročníku (propedeutika) a 3. ročníku (diplomová práce, absolventský koncert).
  • Předměty uzavírající studium si studenti registrují nejdříve v 6. semestru studia.

 

Praktické předměty

 

1.–6. semestr (1.–3. ročník)

Z praktických předmětů si studenti volí podle své specializace povinně každý semestr dva předměty (tedy oba dva předměty celkem PŘESNĚ 6x, kreditově 48 kreditů za celé studium):

SH Z11–18: zpěv/hra na nástroj (viz jednotlivé varianty v registračních šablonách ISu; c. 6 kr. Zk)

SH Z21–28: provozovací praxe zpěv/hra na nástroj (viz jednotlivé varianty v registračních šablonách IS-u; c. 2 kr. z)

Mezi praktické předměty patří také sobotní výuka, která je povinná pro všechny studenty. Tyto předměty si student zapisuje minimálně 6x v průběhu studia (u předmětu Koncertní projekt se předmět dělí na podzimní a jarní, tedy si oba v průběhu studia zapisují studenti 3x):

SH_Z02: Ansámblová hra

SH_Z04: Sborový a ansámblový zpěv

SH_Z08: Koncertní projekt I. / SH_Z09: Koncertní projekt II.

 

Teoretické předměty

 

1. semestr (1. ročník, podzim)

VHK01a: Úvod do hudební vědy (6kr. Zk)

VHK02a: Proseminář I. (5kr. z)

SHK04: Kontrapunkt (6kr. Zk)

VHK801: Dějiny hudby: do počátku novověku (6kr. Zk)

SHK09: Poslechový seminář I. (2kr. z)

 

2. semestr (1. ročník, jaro)

SHK02: Hudební teorie (6kr. Zk)

SHK18: Harmonie a basso continuo (6kr. Zk)

VHK802: Dějiny hudby: renesance a rané baroko (6kr. Zk)

SHK11: Poslechový seminář II. (c. 2kr. z)

 

3. semestr (2. ročník, podzim) 

VHK13a: Hudebně historický seminář I. (5kr. z)

SHK20a: Ediční seminář I. (5kr. z)

SHK13: Poslechový seminář III. (c. 2kr. z)

 

cyklické předměty (blok předmětů opakují se každý druhý rok):

VHK807: Hudba v českých dějinách do konce 18. st. (6kr. Zk)

SHK19a: Historické nástroje a jejich ladění I. (6kr. Zk)

nebo:

VHK803: Kapitoly z dějin hudby: baroko (6kr. Zk)

SHK22a: Hudební rétorika I. (6kr. Zk)

 

společné předměty (možné absolvovat i v kterémkoli jiném semestru):

Cizí jazyk (dle nabídky CJV, p. 4kr. Zk)

 

4. semestr (2. ročník, jaro) 

VHK13b: Hudebně historický seminář II. (5kr. z)

SHK03: Hudební paleografie (6kr. Zk)

SHK20b: Ediční seminář II. (4kr. z)

SHK15: Poslechový seminář IV. (2kr. z)

 

cyklické předměty (blok předmětů opakující se každý druhý rok):

SHK19b: Historické nástroje a jejich ladění II. (6kr. Zk)

SHK17: Interpretace: tempo, ozdoby, figury“ (p. 6kr. Zk)

nebo:

VHK804: Dějiny hudby: klasicismus (6kr. Zk)

SHK22b: Hudební rétorika II. (6kr. Zk)

 

5. semestr (3. ročník, podzim)

VHK21a: Diplomový seminář bakalářský I. (10kr. z)

 

cyklické předměty (blok předmětů opakují se každý druhý rok):

VHK807: Hudba v českých dějinách do konce 18. st. (6kr. Zk)

SHK19a: Historické nástroje a jejich ladění I. (6kr. Zk)

nebo:

VHK803: Kapitoly z dějin hudby: baroko (6kr. Zk)

SHK22a: Hudební rétorika I. (6kr. Zk)

 

6. semestr (3. ročník, jaro)

VHK21b: Diplomový seminář bakalářský II. (10kr. z)

 

cyklické předměty (blok předmětů opakující se každý druhý rok):

SHK19b: Historické nástroje a jejich ladění II. (6kr. Zk)

SHK17: Interpretace: tempo, ozdoby, figury“ (p. 6kr. Zk)

nebo:

VHK804: Dějiny hudby: klasicismus (6kr. Zk)

SHK22b: Hudební rétorika II. (6kr. Zk)

 

Předměty spjaté s ukončením studia (student si zapisuje v posledním semestru studia):

SH_AK: Absolventský koncert (0kr. z)

SH_BP: Bakalářská diplomová práce (0kr. z)

SH_BZk: Státní závěrečná zkouška bakalářská (0kr.)

 

Pro registraci předmětů doporučujeme využívat oborovou registrační šablonu v Informačním systému MU.