Erasmus+ studijní stáže v akademickém roce 2023/2024

Stejně jako vloni, i v akademickém roce 2023/2024 se studentům Ústavu hudební vědy FF MU nabízí řada možností studia na zahraničních univerzitách.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 2. března 2023 ve 23:59 hodin.

21. 2. 2023

Na studijní pobyty se hlaste prostřednictvím on-line aplikace zde.

Studijní výměnné pobyty v rámci programu Erasmus+ for Study se realizují na základě bilaterálních dohod mezi Ústavem hudební vědy FF MU a katedrami či ústavy na partnerských univerzitách. Kritéria pro výběr jsou následující:

1. Nabídka platí pro studenty hudební vědy, sdružených uměnověd, teorie interaktivních médií, teorie a provozovací praxe staré hudby, managementu v kultuře, učitelství estetické výchovy a zvukového designu v prezenční i kombinované formě studia. Všechny kontrakty jsou nabízeny všem studentům. Většina jich je uzavřena na obor Music and Musicology, nebývá však problém se při výběru předmětů orientovat i jinak. V některých případech se ovšem může stát, že hostitelská škola odmítne studentův specifický studijní program a z velké části trvá na původním oboru kontraktu, tedy na hudební vědě. Předpokládá se, že se student v takovém případě PŘIZPŮSOBÍ.

2. Přednost mají studenti vyšších ročníků, lepších jazykových znalostí, lepšího prospěchu a zacílenějšího motivačního dopisu. Největší váhu má znalost místního jazyka, přestože není vždycky nutná, případně projevená ochota se tomuto jazyku až do plánovaného odjezdu intenzivně věnovat a získat v něm určitou úroveň.

3. V programu Erasmus+ je možné využít celkem 12 měsíců v každém stupni studia (Bc., Mgr., Ph.D.); pobyty můžete skládat a vyjet tak v každém stupni vícekrát. Limit 12 měsíců se sdílí s praktickými stážemi Erasmus+ Traineeship, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení, mají vlastní agendu a přihlašovací cyklus čtyřikrát do roka, nejbližší 30. dubna 2023, více zde. Nevyužité měsíce z předchozího stupně studia můžete využít také. Nově ale platí tyto dva úsporné limity: (i) při uzavírání smlouvy je maximální finanční podpora na 4 měsíce, po jejím uplynutí lze žádat o její prodloužení nebo zůstat bez finanční podpory; (ii) během jednoho akademického roku lze získat finanční podporu pouze na jeden pobyt, nelze ji tedy získat např. na podzimní studijní stáž a jarní praktickou stáž současně.

4. Pro výběrové řízení si studenti připraví stručný motivační dopis (česky) o rozsahu minimálně 1 normostrany, který vloží jako text do kolonky: "Vyplňte údaje vyžadované Vaší katedrou". Nezapomeňte podrobně popsat svoji aktuální jazykovou vybavenost (vlastní popis zkušeností a praxe, nikoliv pouze výčet certifikátů a zkoušek) i plán alespoň částečného zvládnutí místního jazyka – způsob výuky a plánovaná úroveň znalostí jazyka v době odjezdu na stáž. V motivačním dopise se vyhněte frázím, jde především o prokázání obeznámenosti se zahraniční univerzitou, jejím odborným zaměřením a předměty. Informace o jednotlivých univerzitách čerpejte z jejich webových stránek. Příloha se nepožaduje.

5. O výběru studentů rozhoduje vedoucí Ústavu hudební vědy na návrh oborového koordinátora.

6. Veškeré kredity získané z úspěšně ukončených oborových předmětů na cizí univerzitě budou po návratu uznány jako kredity typu B na základě tzv. Learning Agreement, kde ovšem figurují jako kredity typu D. Po dohodě s garanty a vyučujícími lze uznat i kredity typu A. Jen zcela irelevantní předměty (např. angličtina, tělocvik, čeština) se uznávají jako C.

7. Můžete uvést i vyšší počet univerzit a seřadit je podle toho, na které byste jeli nejraději. Za žádných okolností ale neuvádějte školy, na které jet nechcete. Přihláška na erasmovský pobyt je závazná a případná odhlašování z pobytu působí katedře ostudu a univerzitě komplikace. Pokud plánujete svoji nominaci zrušit, okamžitě kontaktujte oborového koordinátora, aby mohl kontaktovat a nominovat případné náhradníky.

8. Studenti by pro své pobyty měli počítat s vlastní finanční spoluúčastí. Poměry se v jednotlivých zemích liší a někde se dá vzhledem k nákladům na bydlení a další věci ze stipendia vyžít jen obtížně a za cenu skromného živobytí. Orientační výše stipendií viz zde.

9. Finanční podpora je vázána pouze na období fyzické přítomnosti na cizí univerzitě, nikoliv na případnou 100% online výuku.

10. Úspěšně nominovaní studenti dostanou během víkendu 3. – 5. března 2023 e-mailem automatickou zprávu, že svoji nominaci ještě musí do 7. března 2023 závazně potvrdit.

11. U kontraktů na celý akademický rok (9 či 10 měsíců) v přihlášce zaklikávejte současně podzimní i jarní semestr.

Další informace o programu prosím čerpejte z tohoto odkazu.

Ke konci pobytu lze požádat o jeho prodloužení řádově o měsíce.

Mnoho štěstí ve výběrovém řízení přeje a případné dotazy zodpoví Váš oborový koordinátor

Jan Špaček
spacek@phil.muni.cz

---------

Přehled míst na partnerských univerzitách Ústavu hudební vědy

ZEMĚ
partnerská univerzita - počet vysílaných studentů - počet měsíců pobytu každého studenta
obor uvedený ve smlouvě - realizovaný stupeň studia (Bc./Mgr./Ph.D.)

---------

FINSKO
University of Helsinki - 2 - 10
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.
(skryto pro systém EWP, omezená platnost smlouvy)

FINSKO
University of Lapland, Rovaniemi - 1 - 6
Arts - Bc./Mgr.

FRANCIE
Université Paris-Sorbonne IV - 1 - 9
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

FRANCIE
Université of Lorraine, Nancy (II) - 1 - 9
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ITÁLIE
Università di Genova/University of Genoa/Janovská univerzita - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ITÁLIE
Università di Pavia (hudební fakulta se sídlem v Cremoně) - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Humboldt-Universität zu Berlin - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.
(skryto pro systém EWP, omezená platnost smlouvy)

NĚMECKO
Universität Leipzig - 1 - 6
Musicology - Bc.

NĚMECKO
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Regensburg - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

POLSKO
Jagiellonian University in Kraków - 2 - 10
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

PORTUGALSKO
Instituto Politécnico de Lisboa - 2 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

RAKOUSKO
Universität Wien - 4 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

RAKOUSKO
Karl Franzens University Graz - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr.

ŘECKO
National and Kapodistrian University of Athens - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŘECKO
Ionian University, Corfu - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.
(žádají základy řečtiny B1 a min. 75% zapsaných předmětů z Department of Music Studies)
(skryto pro systém EWP, omezená platnost smlouvy)

SLOVENSKO
Vysoká škola múzických umení Bratislava - 4 - 6
Music and Performing Arts / musicology - Bc./Mgr./Ph.D./smíšené
(čeká se na podpis smlouvy; pokud se nestihne do uzávěrky, bude škola nabízena ve druhém kole konkursu v květnu)

SLOVINSKO
University of Ljubljana - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

SLOVINSKO
University of Primorska, Koper - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

SLOVINSKO
University of Maribor - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŠPANĚLSKO
Universidad de Granada - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc.

TURECKO
Akdeniz University, Antalya - 2 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Mgr./Ph.D.

VELKÁ BRITÁNIE
Cardiff University - 1 - 10
Music and Musicology - Bc.

(spolupráce s Velkou Británií je obnovena, pobyty delší než 6 měsíců ale vyžadují vízum)

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info