Studijní prémie Nadace Český hudební fond na rok 2023/2024

21. 2. 2024

Nadace Český hudební fond vypisuje pro akademický rok 2024/2025 výběrové řízení k udělení studijních prémií studentům vysokých a středních škol v ČR do třiceti let věku.

Prémie je udělena na základě projektu diplomové práce (bakalářské, magisterské) či disertační práce, zaměřené na problematiku české hudby po roce 1945. Projekt musí obsahovat formulaci tématu, zdůvodnění jeho významu a stručný nástin metodologického přístupu k problematice. Součástí projektu musí být také seznam základní odborné literatury vztahující se k tématu, povinnou přílohou pak je stručný životopis diplomanta včetně dosavadních publikačních a dalších odborných aktivit. Součástí projektu musí být rovněž doporučení vedoucího diplomové práce. V této kategorii jsou přípustné práce studentů hudební vědy i dalších oborů vysokoškolského studia, pokud má práce zřetelně muzikologický charakter (např. diplomové práce studentů hudební výchovy, hudebně teoretické diplomové práce studentů vysokých hudebních škol apod.).

Projekt je třeba spolu s žádostí podat nejpozději do 31. března 2024.

Kompletní Podmínky výběrového řízení k udílení studijních prémií NČHF naleznete zde.

Formulář žádosti je k dispozici zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info