54. mezinárodní muzikologické kolokvium: 4. - 6. listopadu 2019

17. 10. 2019

54. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně: Městská hudební kultura ve střední Evropě 1450 až 1670 (4. až 6. 11. 2019, posluchárna N 21, Ústav hudební vědy FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno)

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně je konference mezinárodního významu a mimořádné kontinuity. Po roce 2010 se postupně rozvinul model pravidelného střídání odborných kolokvií věnovaných starší (vždy v lichých letech) a novější hudební kultuře, organizačně zajišťovaných Ústavem hudební vědy FF MU s  finanční podporou města Brna. 
V roce 2015 se v Brně vůbec poprvé konalo setkání zaměřené na hudební kulturu 15. a 16. století, na nějž letošní kolokvium tematicky navazuje. 54. ročník je věnován městské hudební kultuře ve střední Evropě v období 1450 až 1670. Třicet badatelů z celkem osmi zemí včetně zámoří bude diskutovat o liturgickém provozu městských kostelů, institucionální problematice na rozhraní pozdního středověku a raného novověku i o koexistenci chorálního, figurálního i písňového repertoáru.
Součástí letošního kolokvia je také koncert souborů Versus a Capella Ornamentata (4. 11. 2019 v takzvaném Červeném kostele), na němž zazní sedmihlasá mše Super Undique Flammatis Jacoba Handla Galla a chorální proprium ze svátku posvěcení kostela z brněnského svatojakubského graduálu z roku 1493.
Program konference naleznete zde.

Více článků

Přehled všech článků