Erasmus+ studijní stáže 2018/2019 - druhé kolo konkursu

30. 4. 2018

Vážení studenti,

stejně jako vloni, i v akademickém roce 2018/2019 se studentům Ústavu hudební vědy FF MU nabízí řada možností studia na zahraničních univerzitách. Pro druhé kolo přihlášek (dosud neobsazená místa výhradně na jaro 2019) je uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 10. května 2018 ve 23:59 hodin. Podat přihlášku později není technicky možné.

Studenty, kteří byli nominováni v prvním kole v březnu 2018 a nyní se rozhodli nikam nejet, důrazně žádám, aby si na CZS MU urychleně, ještě tento týden, vyřídili oznámení o zrušení pobytu, jedině tak totiž může místo využít jiný student. V případě úspěšně zrušené nominace se v přihlašovací aplikaci objeví další nová místa oproti těm sepsaným níže.

Na studijní pobyty se hlaste prostřednictvím on-line aplikace zde:

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Studijní výměnné pobyty v rámci programu Erasmus Plus (Lifelong Learning Programme) se realizují na základě bilaterálních dohod mezi Ústavem hudební vědy FF MU a katedrami či ústavy na partnerských univerzitách. Kritéria pro výběr jsou následující:

1. Nabídka platí pro studenty hudební vědy, sdružených uměnověd, teorie interaktivních médií, teorie a provozovací praxe staré hudby, managementu v kultuře a učitelství estetické výchovy pro střední školy – v prezenční i kombinované formě studia. Všechny kontrakty jsou nabízeny všem studentům. Většina jich je uzavřena na obor Music and Musicology, nebývá však problém se při výběru předmětů orientovat i jinak. V některých případech se ovšem může stát, že hostitelská škola odmítne studentův specifický studijní program a trvá na původním oboru kontraktu, tedy na hudební vědě. Předpokládá se, že se student v takovém případě PŘIZPŮSOBÍ.

2. Přednost mají studenti vyšších ročníků, větších jazykových znalostí a lepšího prospěchu. Největší váhu má znalost místního jazyka, přestože není vždycky bezpodmínečná, případně projevená ochota se tomuto jazyku až do plánovaného odjezdu intenzivně věnovat.

3. Student musí mít v době pobytu (nikoliv v době podání přihlášky) řádně ukončený minimálně jeden rok studia na MU.

4. Novinkou programu Erasmus+ je možnost využít všech 12 měsíců v každém stupni studia, pobyty můžete skládat. Pokud byste tedy jezdili na šestiměsíční pobyty a mívali úspěch u výběrových řízení, můžete jet dvakrát během bakalářského studia a dvakrát během magisterského. (Tento limit se sdílí s praktickými stážemi Erasmus+, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení, mají vlastní agendu a přihlašovací cyklus čtyřikrát do roka, aktuální sběr žádostí běží rovněž do 1. března 2018, další pak do 17. května 2018, více viz zde: czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus)

5. Pro výběrové řízení si studenti připraví stručný motivační dopis (česky) o rozsahu cca 1 normostrany, který vloží jako text do kolonky "Vyplňte údaje vyžadované Vaší katedrou". Nezapomeňte podrobně popsat svoji jazykovou vybavenost (popis zkušeností, nikoliv pouze výčet certifikátů a zkoušek). V motivačním dopise se prosím vystříhejte veškerých frází. Jde především o prokázání obeznámenosti se zahraniční univerzitou a jejími studijními programy a předměty. Informace o jednotlivých univerzitách prosím čerpejte z jejich webových stránek. Příloha se nepožaduje.

6. O výběru studentů rozhoduje vedoucí Ústavu hudební vědy na návrh oborového koordinátora.

7. Veškeré kredity získané z úspěšně ukončených oborových předmětů na cizí univerzitě budou po návratu uznány jako kredity typu B na základě tzv. Learning Agreement, kde ovšem figurují jako kredity typu D. Po dohodě s garanty a vyučujícími je lze jednotlivě uznat i kredity typu A.

8. Můžete uvést i vyšší počet univerzit a seřadit je podle toho, na kterých byste erasmovský pobyt trávili nejraději. Za žádných okolností ale neuvádějte školy, na které jet nechcete. Přihláška na erasmovský pobyt je závazná a případná odhlašování z pobytu působí katedře ostudu a univerzitě komplikace. Dostatečně neodůvodněná odhlášení mají pro dotyčné studenty za následek handicap v dalších výběrových řízeních Erasmu.

9. Studenti by pro své pobyty měli počítat s vlastní finanční spoluúčastí. Poměry se v jednotlivých zemích liší a někde se dá vzhledem k nákladům na bydlení a další věci ze stipendia vyžít jen obtížně a za cenu skromného živobytí. Orientační výše stipendií viz zde:

http://czs.muni.cz//images/files/outgoing/studijni_pobyty/erasmus/diferenciace_grantu.pdf

Další informace o programu prosím čerpejte z následujícího odkazu:

http://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa

V některých případech lze ke konci pobytu požádat o jeho prodloužení řádově o měsíce. Naopak nepodporujeme žádosti, které se ucházejí o stipendium na kratší dobu, než je ve smlouvě.

Před podáním přihlášky si prosím pročtěte kvalifikační podmínky:

https://czs.muni.cz//images/files/outgoing/studijni_pobyty/erasmus/kvalifikacni_podminky_programu.pdf

Mnoho štěstí ve výběrovém řízení přeje a případné dotazy zodpoví Váš koordinátor

Jan Špaček

spacek@phil.muni.cz

 

Seznam míst na partnerských univerzitách Ústavu hudební vědy

ZEMĚ

partnerská univerzita - počet vysílaných studentů - počet měsíců pobytu každého studenta

obor uvedený ve smlouvě - realizovaný stupeň studia (Bc./Mgr./Ph.D.)

---------

FINSKO

University of Helsinki - 1 - 10 (skutečná délka pobytu dle dohody)

Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

FRANCIE

Université of Lorraine, Nancy (II) - 1 - 9 (skutečná délka pobytu dle dohody)

Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

NĚMECKO

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - 2 - 5

Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

NĚMECKO

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - 1 - 5

Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

NĚMECKO

Universität Leipzig - 1 - 6

Musicology - Bc.

 

NĚMECKO

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim - 1 - 5

Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

NĚMECKO

Universität Regensburg - 1 - 5

Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

RAKOUSKO

Universität Wien - 1 - 6

Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

ŘECKO

National and Kapodistrian University of Athens - 1 - 6

Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

ŘECKO

Ionian University, Corfu - 2 - 6

Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

(žádají základy řečtiny B1 a min. 75% zapsaných předmětů z Department of Music

Studies)

 

SLOVINSKO

University of Primorska, Koper - 1 - 5

Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

SLOVINSKO

University of Maribor - 2 - 5

Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

 

ŠPANĚLSKO

Universidad de Granada - 1 - 6

Music and Performing Arts - Bc.

 

TURECKO

Akdeniz University, Antalya - 2 - 6

Music and Performing Arts; Arts - Mgr./Ph.D.

 

VELKÁ BRITÁNIE

Cardiff University - 1 - 10 (skutečná délka pobytu dle dohody)

Music and Musicology - Bc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info