Erasmus+ studijní stáže v akademickém roce 2017/2018

20. 2. 2017

Stejně jako vloni, i v akademickém roce 2017/2018 se studentům Ústavu hudební vědy FF MU nabízí řada možností studia na zahraničních univerzitách. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 2. března 2017 ve 23:59 hodin. Podat přihlášku později není technicky možné.

Na studijní pobyty se hlaste prostřednictvím on-line aplikace zde:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Studijní výměnné pobyty v rámci programu Erasmus Plus (Lifelong Learning Programme) se realizují na základě bilaterálních dohod mezi Ústavem hudební vědy FF MU a katedrami či ústavy na partnerských univerzitách. Kritéria pro výběr jsou následující:

1. Nabídka platí pro studenty hudební vědy, sdružených uměnověd, teorie interaktivních médií, teorie a provozovací praxe staré hudby, managementu v kultuře, učitelství estetické výchovy pro střední školy a srovnávacích uměnovědných studií - v prezenční i kombinované formě studia. Všechny kontrakty jsou nabízeny všem studentům. Většina jich je uzavřena na obor Music and Musicology, nebývá však problém se při výběru předmětů orientovat i jinak. V některých případech se ovšem může stát (především na britských, německých a rakouských univerzitách), že hostitelská škola odmítne studentův specifický studijní program a trvá na původním oboru kontraktu, tedy na hudební vědě. Předpokládá se, že se student v takovém případě PŘIZPŮSOBÍ.

2. Přednost mají studenti vyšších ročníků, větších jazykových znalostí a lepšího prospěchu. Největší váhu má znalost místního jazyka, přestože není vždycky bezpodmínečná, případně ochota se tomuto jazyku až do plánovaného odjezdu intenzivně věnovat.

3. Student musí mít v době pobytu (nikoliv v době podání přihlášky) řádně ukončený minimálně jeden rok studia na MU.

4. Novinkou programu Erasmus+ je možnost využít všech 12 měsíců v každém stupni studia, pobyty můžete skládat. Pokud byste tedy jezdili na šestiměsíční pobyty a mívali úspěch u výběrových řízení, můžete jet dvakrát během bakalářského studia a dvakrát během magisterského. (Tento limit se sdílí s praktickými stážemi Erasmus+, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení, mají vlastní agendu a přihlašovací cyklus čtyřikrát do roka, ten aktuální je do 2. března 2017, více viz zde: http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-erasmus-plus-praxe)

5. Pro výběrové řízení si studenti připraví stručný motivační dopis (česky) o rozsahu cca 1 normostrany, který vloží jako text do kolonky "Vyplňte údaje vyžadované Vaší katedrou". Nezapomeňte podrobně popsat svoji jazykovou vybavenost (popis zkušeností, nikoliv pouze výčet certifikátů a zkoušek). V motivačním dopise se prosím vystříhejte veškerých frází. Jde především o prokázání obeznámenosti se zahraniční univerzitou a jejími studijními programy a předměty. Informace o jednotlivých univerzitách prosím čerpejte z jejich webových stránek. Příloha se nepožaduje.

6. O výběru studentů rozhoduje vedoucí Ústavu hudební vědy na návrh oborového koordinátora.

7. Veškeré kredity získané z úspěšně ukončených oborových předmětů na cizí univerzitě budou po návratu uznány jako kredity typu B na základě tzv. Learning Agreement, kde ovšem figurují jako kredity typu D. Po dohodě s garanty a vyučujícími je lze jednotlivě uznat i kredity typu A.

8. Můžete uvést i vyšší počet univerzit a seřadit je podle toho, na kterých byste erasmovský pobyt trávili nejraději. Za žádných okolností ale neuvádějte školy, na které jet nechcete. Přihláška na erasmovský pobyt je závazná a případná odhlašování z pobytu působí katedře ostudu a univerzitě komplikace. Dostatečně neodůvodněná odhlášení mají pro dotyčné studenty za následek handicap v dalších výběrových řízeních Erasmu.

9. Studenti by pro své pobyty měli počítat s vlastní finanční spoluúčastí. Poměry se v jednotlivých zemích liší a někde se dá vzhledem k nákladům na bydlení a další věci ze stipendia vyžít jen obtížně a za cenu skromného živobytí. Výše stipendií viz zde:
http://czs.muni.cz/images/files/Outgoing/Student/Studium/ErasmusPlus/SMS%202016-2017_diferenciace%20grantu.pdf

Další informace o programu prosím čerpejte z následujícího odkazu:
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus/2016-17
(případně v levé svislé liště hledejte aktuálnější verzi pro akademický rok 2017/18, až bude zprovozněna)

V některých případech lze ke konci pobytu požádat o jeho prodloužení řádově o měsíce. Naopak nepodporujeme žádosti, které se ucházejí o stipendium na kratší dobu, než je ve smlouvě.

Před podáním přihlášky si prosím pročtěte kvalifikační podmínky:
http://czs.muni.cz/images/files/Outgoing/Student/Studium/Erasmus/SMS_Kvalifikacni%20podminky.pdf

Mnoho štěstí ve výběrovém řízení přeje a případné dotazy rád zodpoví Váš koordinátor

Jan Špaček
spacek@phil.muni.cz

Seznam partnerských univerzit Ústavu hudební vědy

ZEMĚ
partnerská univerzita - počet vysílaných studentů - počet měsíců pobytu každého studenta
obor uvedený ve smlouvě - realizovaný stupeň studia (Bc./Mgr./Ph.D.)
---------

FINSKO
University of Helsinki - 2 - 10
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

FINSKO
University of Lapland, Rovaniemi - 1 - 6
Arts - Bc./Mgr.

FRANCIE
Université Paris-Sorbonne IV - 1 - 9
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

FRANCIE
Université of Lorraine, Nancy (II) - 1 - 9
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ITÁLIE
Università di Pavia - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Humboldt-Universität zu Berlin - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Leipzig - 1 - 6
Musicology - Bc.

NĚMECKO
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Regensburg - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

PORTUGALSKO
Instituto Politécnico de Lisboa - 2 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

RAKOUSKO
Universität Wien - 4 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŘECKO
National and Kapodistrian University of Athens - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŘECKO
Ionian University, Corfu - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.
(žádají základy řečtiny B1 a min. 75% zapsaných předmětů z Department of Music Studies)

SLOVENSKO
Prešovská univerzita, Prešov - 2 - 5
Arts

SLOVINSKO
University of Ljubljana - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

SLOVINSKO
University of Primorska, Koper - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

SLOVINSKO
University of Maribor - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŠPANĚLSKO
Universidad de Granada - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc.

TURECKO
Akdeniz University, Antalya - 2 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Mgr./Ph.D.

VELKÁ BRITÁNIE
Cardiff University - 1 - 10
Music and Musicology - Bc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info