Erasmus+ studijní stáže v akademickém roce 2017/2018 - druhé kolo konkursu

2. 5. 2017

Stejně jako vloni, i v akademickém roce 2017/2018 se studentům Ústavu hudební vědy FF MU nabízí řada možností studia na zahraničních univerzitách. Pro druhý cyklus přihlášek (dosud neobsazená místa výhradně na jaro 2018) je uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 11. května 2017 ve 23:59 hodin. Podat přihlášku později není technicky možné.

Na studijní pobyty se hlaste prostřednictvím on-line aplikace zde:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Studijní výměnné pobyty v rámci programu Erasmus Plus (Lifelong Learning Programme) se realizují na základě bilaterálních dohod mezi Ústavem hudební vědy FF MU a katedrami či ústavy na partnerských univerzitách. Kritéria pro výběr jsou následující:

1. Nabídka platí pro studenty hudební vědy, sdružených uměnověd, teorie interaktivních médií, teorie a provozovací praxe staré hudby, managementu v kultuře, učitelství estetické výchovy pro střední školy a srovnávacích uměnovědných studií - v prezenční i kombinované formě studia. Všechny kontrakty jsou nabízeny všem studentům. Většina jich je uzavřena na obor Music and Musicology, nebývá však problém se při výběru předmětů orientovat i jinak. V některých případech se ovšem může stát, že hostitelská škola odmítne studentův specifický studijní program a trvá na původním oboru kontraktu, tedy na hudební vědě. Předpokládá se, že se student v takovém případě PŘIZPŮSOBÍ.

2. Přednost mají studenti vyšších ročníků, větších jazykových znalostí a lepšího prospěchu. Největší váhu má znalost místního jazyka, přestože není vždycky bezpodmínečná, případně projevená ochota se tomuto jazyku až do plánovaného odjezdu intenzivně věnovat.

3. Student musí mít v době pobytu (nikoliv v době podání přihlášky) řádně ukončený minimálně jeden rok studia na MU.

4. Novinkou programu Erasmus+ je možnost využít všech 12 měsíců v každém stupni studia, pobyty můžete skládat. Pokud byste tedy jezdili na šestiměsíční pobyty a mívali úspěch u výběrových řízení, můžete jet dvakrát během bakalářského studia a dvakrát během magisterského. (Tento limit se sdílí s praktickými stážemi Erasmus+, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení, mají vlastní agendu a přihlašovací cyklus čtyřikrát do roka, ten aktuální je do 18. května 2017, více viz zde: czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus)

5. Pro výběrové řízení si studenti připraví stručný motivační dopis (česky) o rozsahu cca 1 normostrany, který vloží jako text do kolonky "Vyplňte údaje vyžadované Vaší katedrou". Nezapomeňte podrobně popsat svoji jazykovou vybavenost (popis zkušeností, nikoliv pouze výčet certifikátů a zkoušek). V motivačním dopise se prosím vystříhejte veškerých frází. Jde především o prokázání obeznámenosti se zahraniční univerzitou a jejími studijními programy a předměty. Informace o jednotlivých univerzitách prosím čerpejte z jejich webových stránek. Příloha se nepožaduje.

6. O výběru studentů rozhoduje vedoucí Ústavu hudební vědy na návrh oborového koordinátora.

7. Veškeré kredity získané z úspěšně ukončených oborových předmětů na cizí univerzitě budou po návratu uznány jako kredity typu B na základě tzv. Learning Agreement, kde ovšem figurují jako kredity typu D. Po dohodě s garanty a vyučujícími je lze jednotlivě uznat i kredity typu A.

8. Můžete uvést i vyšší počet univerzit a seřadit je podle toho, na kterých byste erasmovský pobyt trávili nejraději. Za žádných okolností ale neuvádějte školy, na které jet nechcete. Přihláška na erasmovský pobyt je závazná a případná odhlašování z pobytu působí katedře ostudu a univerzitě komplikace. Dostatečně neodůvodněná odhlášení mají pro dotyčné studenty za následek handicap v dalších výběrových řízeních Erasmu.

9. Studenti by pro své pobyty měli počítat s vlastní finanční spoluúčastí. Poměry se v jednotlivých zemích liší a někde se dá vzhledem k nákladům na bydlení a další věci ze stipendia vyžít jen obtížně a za cenu skromného živobytí. Výše stipendií viz zde:
http://czs.muni.cz//images/files/outgoing/studijni_pobyty/erasmus/diferenciace_grantu.pdf

Další informace o programu prosím čerpejte z následujícího odkazu:
http://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa

V některých případech lze ke konci pobytu požádat o jeho prodloužení řádově o měsíce. Naopak nepodporujeme žádosti, které se ucházejí o stipendium na kratší dobu, než je ve smlouvě.

Před podáním přihlášky si prosím pročtěte kvalifikační podmínky:
http://czs.muni.cz/images/files/Outgoing/Student/Studium/Erasmus/SMS_Kvalifikacni%20podminky.pdf
(link je momentálně nefunkční, ale takový už je život)

Mnoho štěstí ve výběrovém řízení přeje a případné dotazy rád zodpoví Váš koordinátor

Jan Špaček
spacek@phil.muni.cz

Seznam volných míst na partnerských univerzitách Ústavu hudební vědy

ZEMĚ
partnerská univerzita - počet vysílaných studentů - počet měsíců pobytu každého studenta
obor uvedený ve smlouvě - realizovaný stupeň studia (Bc./Mgr./Ph.D.)
---------

FRANCIE
Université Paris-Sorbonne IV - 1 - 9
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Leipzig - 1 - 6
Musicology - Bc.

NĚMECKO
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Regensburg - 1 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

RAKOUSKO
Universität Wien - 3 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

RAKOUSKO
Karl Franzens University Graz - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr.

ŘECKO
Ionian University, Corfu - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.
(žádají základy řečtiny B1 a min. 75% zapsaných předmětů z Department of Music Studies)

SLOVENSKO
Prešovská univerzita, Prešov - 2 - 5
Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

SLOVINSKO
University of Ljubljana - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŠPANĚLSKO
Universidad de Granada - 1 - 6
Music and Performing Arts - Bc.

TURECKO
Akdeniz University, Antalya - 1 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Mgr./Ph.D


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info