Erasmus+ studijní stáže 2018/2019 - třetí kolo konkursu

30. 9. 2018

Vážení studenti,

stejně jako vloni, i v akademickém roce 2018/2019 se studentům Ústavu hudební
vědy FF MU nabízí řada možností studia na zahraničních univerzitách. Pro třetí
kolo přihlášek (dosud neobsazená místa výhradně na jaro 2019) je uzávěrka
přihlášek v sobotu 6. října 2018 ve 23:59 hodin. Podat přihlášku později
není technicky možné.

Studenty, kteří byli nominováni v prvním kole v březnu 2018 a nyní se rozhodli
nikam nejet, důrazně žádáme, aby si na CZS MU urychleně, ještě tento týden,
vyřídili oznámení o zrušení pobytu, jedině tak totiž může místo využít jiný
student. V případě úspěšně zrušené nominace se v přihlašovací aplikaci objeví
další nová místa oproti těm sepsaným níže.

Na studijní pobyty se hlaste prostřednictvím on-line aplikace zde:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Studijní výměnné pobyty v rámci programu Erasmus Plus (Lifelong Learning
Programme) se realizují na základě bilaterálních dohod mezi Ústavem hudební vědy
FF MU a katedrami či ústavy na partnerských univerzitách. Kritéria pro výběr
jsou následující:

1. Nabídka platí pro studenty hudební vědy, sdružených uměnověd, teorie
interaktivních médií, teorie a provozovací praxe staré hudby, managementu v
kultuře a učitelství estetické výchovy pro střední školy v prezenční i
kombinované formě studia. Všechny kontrakty jsou nabízeny všem studentům.
Většina jich je uzavřena na obor Music and Musicology, nebývá však problém se
při výběru předmětů orientovat i jinak. V některých případech se ovšem může
stát, že hostitelská škola odmítne studentův specifický studijní program a trvá
na původním oboru kontraktu, tedy na hudební vědě. Předpokládá se, že se student
v takovém případě PŘIZPŮSOBÍ.

2. Přednost mají studenti vyšších ročníků, větších jazykových znalostí a lepšího
prospěchu. Největší váhu má znalost místního jazyka, přestože není vždycky
bezpodmínečná, případně projevená ochota se tomuto jazyku až do plánovaného
odjezdu intenzivně věnovat.

3. Student musí mít v době pobytu (nikoliv v době podání přihlášky) řádně
ukončený minimálně jeden rok studia na MU.

4. Novinkou programu Erasmus+ je možnost využít všech 12 měsíců v každém stupni
studia, pobyty můžete skládat. Pokud byste tedy jezdili na šestiměsíční pobyty a
mívali úspěch u výběrových řízení, můžete jet dvakrát během bakalářského studia
a dvakrát během magisterského. (Tento limit se sdílí s praktickými stážemi
Erasmus+, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení, mají vlastní agendu a
přihlašovací cyklus čtyřikrát do roka, aktuální sběr žádostí běží do 8.
listopadu 2018, více viz zde:
czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus)

5. Pro výběrové řízení si studenti připraví stručný motivační dopis (česky) o
rozsahu cca 1 normostrany, který vloží jako text do kolonky "Vyplňte údaje
vyžadované Vaší katedrou". Nezapomeňte podrobně popsat svoji jazykovou
vybavenost (vlastní popis zkušeností a praxe, nikoliv pouze výčet certifikátů a
zkoušek). V motivačním dopise se prosím vystříhejte veškerých frází. Jde
především o prokázání obeznámenosti se zahraniční univerzitou a jejími
studijními programy a
předměty. Informace o jednotlivých univerzitách prosím čerpejte z jejich
webových stránek. Příloha se nepožaduje.

6. O výběru studentů rozhoduje vedoucí Ústavu hudební vědy na návrh oborového
koordinátora.

7. Veškeré kredity získané z úspěšně ukončených oborových předmětů na cizí
univerzitě budou po návratu uznány jako kredity typu B na základě tzv. Learning
Agreement, kde ovšem figurují jako kredity typu D. Po dohodě s garanty a
vyučujícími je lze jednotlivě uznat i kredity typu A. Jen zcela irelevantní
předměty (např. angličtina, tělocvik, čeština) se uznávají jako C.

8. Můžete uvést i vyšší počet univerzit a seřadit je podle toho, na kterých
byste erasmovský pobyt trávili nejraději. Za žádných okolností ale neuvádějte
školy, na které jet nechcete. Přihláška na erasmovský pobyt je závazná a
případná odhlašování z pobytu působí katedře ostudu a univerzitě komplikace.
Dostatečně neodůvodněná odhlášení mají pro dotyčné studenty za následek handicap
v dalších výběrových řízeních Erasmu.

9. Studenti by pro své pobyty měli počítat s vlastní finanční spoluúčastí.
Poměry se v jednotlivých zemích liší a někde se dá vzhledem k nákladům na
bydlení a další věci ze stipendia vyžít jen obtížně a za cenu skromného
živobytí. Orientační výše stipendií viz zde:
https://czs.muni.cz//images/files/outgoing/studijni_pobyty/erasmus/diferenciace_grantu_od_2018_19.pdf

Další informace o programu prosím čerpejte z následujícího odkazu:
http://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa

V některých případech lze ke konci pobytu požádat o jeho prodloužení řádově o
měsíce. Naopak nepodporujeme žádosti, které se ucházejí o stipendium na kratší
dobu, než je ve smlouvě.

Před podáním přihlášky si prosím pročtěte kvalifikační podmínky:
https://czs.muni.cz//images/files/outgoing/studijni_pobyty/erasmus/kvalifikacni_podminky_programu.pdf

Mnoho štěstí ve výběrovém řízení přeje a případné dotazy zodpoví Váš koordinátor

Jan Špaček
spacek@phil.muni.cz

Seznam míst na partnerských univerzitách Ústavu hudební vědy

ZEMĚ
partnerská univerzita - počet vysílaných studentů - počet měsíců pobytu každého
studenta
obor uvedený ve smlouvě - realizovaný stupeň studia (Bc./Mgr./Ph.D.)
---------

FINSKO
University of Helsinki - 1 - 10 (skutečná délka pobytu dle dohody)
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

FRANCIE
Université of Lorraine, Nancy (II) - 1 - 9 (skutečná délka pobytu dle dohody)
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Leipzig - 1 - 6
Musicology - Bc.

NĚMECKO
Universität Regensburg - 1 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŘECKO
Ionian University, Corfu - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.
(žádají základy řečtiny B1 a min. 75% zapsaných předmětů z Department of Music
Studies)

SLOVINSKO
University of Maribor - 1 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

TURECKO
Akdeniz University, Antalya - 2 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Mgr./Ph.D.

VELKÁ BRITÁNIE
Cardiff University - 1 - 10 (skutečná délka pobytu dle dohody)
Music and Musicology - Bc.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info