Erasmus+ studijní stáže v akademickém roce 2019/2020

23. 2. 2019

Stejně jako vloni, i v akademickém roce 2019/2020 se studentům Ústavu hudební vědy FF MU nabízí řada možností studia na zahraničních univerzitách. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 2. března 2019 ve 23:59 hodin. Podat přihlášku později není technicky možné.

Na studijní pobyty se hlaste prostřednictvím on-line aplikace zde.

Studijní výměnné pobyty v rámci programu Erasmus+ for Study se realizují na základě bilaterálních dohod mezi Ústavem hudební vědy FF MU a katedrami či ústavy na partnerských univerzitách. Kritéria pro výběr jsou následující:

1. Nabídka platí pro studenty hudební vědy, sdružených uměnověd, teorie interaktivních médií, teorie a provozovací praxe staré hudby, managementu v kultuře a učitelství estetické výchovy pro střední školy v prezenční i kombinované formě studia. Všechny kontrakty jsou nabízeny všem studentům. Většina jich je uzavřena na obor Music and Musicology, nebývá však problém se při výběru předmětů orientovat i jinak. V některých případech se ovšem může stát, že hostitelská škola odmítne studentův specifický studijní program a trvá na původním oboru kontraktu, tedy na hudební vědě. Předpokládá se, že se student v takovém případě PŘIZPŮSOBÍ.

2. Přednost mají studenti vyšších ročníků, větších jazykových znalostí a lepšího prospěchu. Největší váhu má znalost místního jazyka, přestože není vždycky bezpodmínečná, případně projevená ochota se tomuto jazyku až do plánovaného odjezdu intenzivně věnovat.

3. Student musí mít v době pobytu (nikoliv v době podání přihlášky) řádně ukončený minimálně jeden rok studia na MU.

4. Novinkou programu Erasmus+ je možnost využít všech 12 měsíců v každém stupni studia, pobyty můžete skládat. Pokud byste tedy jezdili na šestiměsíční pobyty a mívali úspěch u výběrových řízení, můžete jet dvakrát během bakalářského studia a dvakrát během magisterského. (Tento limit se sdílí s praktickými stážemi Erasmus+ Traineeship, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení, mají vlastní agendu a přihlašovací cyklus čtyřikrát do roka, aktuální sběr žádostí běží do 28. února 2019, více zde)

5. Pro výběrové řízení si studenti připraví stručný motivační dopis (česky) o rozsahu minimálně 1 normostrany, který vloží jako text do kolonky: "Vyplňte údaje vyžadované Vaší katedrou". Nezapomeňte podrobně popsat svoji aktuální jazykovou vybavenost (vlastní popis zkušeností a praxe, nikoliv pouze výčet certifikátů a zkoušek) i plán alespoň částečného zvládnutí místního jazyka – způsob výuky a plánovaná úroveň znalostí jazyka v době odjezdu na stáž. V motivačním dopise se vystříhejte veškerých frází. Jde především o prokázání obeznámenosti se zahraniční univerzitou, jejím odborným zaměřením a předměty. Informace o jednotlivých univerzitách čerpejte z jejich webových stránek. Příloha se nepožaduje.

6. O výběru studentů rozhoduje vedoucí Ústavu hudební vědy na návrh oborového koordinátora.

7. Veškeré kredity získané z úspěšně ukončených oborových předmětů na cizí univerzitě budou po návratu uznány jako kredity typu B na základě tzv. Learning Agreement, kde ovšem figurují jako kredity typu D. Po dohodě s garanty a vyučujícími je lze jednotlivě uznat i kredity typu A. Jen zcela irelevantní předměty (např. angličtina, tělocvik, čeština) se uznávají jako C.

8. Můžete uvést i vyšší počet univerzit a seřadit je podle toho, na kterých byste erasmovský pobyt trávili nejraději. Za žádných okolností ale neuvádějte školy, na které jet nechcete. Přihláška na erasmovský pobyt je závazná a případná odhlašování z pobytu působí katedře ostudu a univerzitě komplikace. Dostatečně neodůvodněná odhlášení mají pro dotyčné studenty za následek handicap v dalších výběrových řízeních Erasmu.

9. Studenti by pro své pobyty měli počítat s vlastní finanční spoluúčastí. Poměry se v jednotlivých zemích liší a někde se dá vzhledem k nákladům na bydlení a další věci ze stipendia vyžít jen obtížně a za cenu skromného živobytí. Orientační výše stipendií viz zde.

Další informace o programu prosím čerpejte z tohoto odkazu.

V některých případech lze ke konci pobytu požádat o jeho prodloužení řádově o měsíce. Naopak nepodporujeme žádosti, které se ucházejí o stipendium na kratší dobu, než je ve smlouvě.

Před podáním přihlášky si prosím pročtěte kvalifikační podmínky.

Mnoho štěstí ve výběrovém řízení přeje a případné dotazy zodpoví Váš koordinátor

Jan Špaček
spacek@phil.muni.cz

Seznam volných míst na partnerských univerzitách Ústavu hudební vědy

ZEMĚ
partnerská univerzita - počet vysílaných studentů - počet měsíců pobytu každého studenta
obor uvedený ve smlouvě - realizovaný stupeň studia (Bc./Mgr./Ph.D.)

---------

FINSKO
University of Helsinki - 2 - 10
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

FINSKO
University of Lapland, Rovaniemi - 1 - 6
Arts - Bc./Mgr.

FRANCIE
Université Paris-Sorbonne IV - 1 - 9
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

FRANCIE
Université of Lorraine, Nancy (II) - 1 - 9
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ITÁLIE
Università di Pavia - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Humboldt-Universität zu Berlin - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Leipzig - 1 - 6
Musicology - Bc.

NĚMECKO
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Regensburg - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

PORTUGALSKO
Instituto Politécnico de Lisboa - 2 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

RAKOUSKO
Universität Wien - 4 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

RAKOUSKO
Karl Franzens University Graz - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr.

ŘECKO
National and Kapodistrian University of Athens - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŘECKO
Ionian University, Corfu - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.
(žádají základy řečtiny B1 a min. 75% zapsaných předmětů z Department of Music Studies)

SLOVINSKO
University of Ljubljana - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

SLOVINSKO
University of Primorska, Koper - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

SLOVINSKO
University of Maribor - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŠPANĚLSKO
Universidad de Granada - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc.

TURECKO
Akdeniz University, Antalya - 2 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Mgr./Ph.D.

VELKÁ BRITÁNIE
Cardiff University - 1 - 10
Music and Musicology - Bc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info