Erasmus+ studijní stáže v akademickém roce 2019/2020 - třetí kolo konkursu

Stejně jako vloni, i v akademickém roce 2019/2020 se studentům Ústavu hudební
vědy FF MU nabízí řada možností studia na zahraničních univerzitách. Pro třetí
kolo přihlášek (dosud neobsazená místa výhradně na jaro 2020) je uzávěrka
přihlášek ve čtvrtek 3. října 2019 ve 23:59 hodin. Podat přihlášku později
není technicky možné.

21. 9. 2019 Jan Špaček

Studenty, kteří byli nominováni v prvním kole v březnu 2019 a nyní se rozhodli
nikam nejet, důrazně žádáme, aby si na CZS MU urychleně vyřídili oznámení o
zrušení pobytu, jedině tak totiž může místo využít jiný student. V případě
úspěšně zrušené nominace se v přihlašovací aplikaci objeví další nová místa
oproti těm sepsaným níže.

Na studijní pobyty se hlaste prostřednictvím on-line aplikace zde:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Studijní výměnné pobyty v rámci programu Erasmus+ for Study se realizují na
základě bilaterálních dohod mezi Ústavem hudební vědy FF MU a katedrami či
ústavy na partnerských univerzitách. Kritéria pro výběr jsou následující:

1. Nabídka platí pro studenty hudební vědy, sdružených uměnověd, teorie
interaktivních médií, teorie a provozovací praxe staré hudby, managementu v
kultuře a učitelství estetické výchovy pro střední školy v prezenční i
kombinované formě studia. Všechny kontrakty jsou nabízeny všem studentům.
Většina jich je uzavřena na obor Music and Musicology, nebývá však problém se
při výběru předmětů orientovat i jinak. V některých případech se ovšem může
stát, že hostitelská škola odmítne studentův specifický studijní program a trvá
na původním oboru kontraktu, tedy na hudební vědě. Předpokládá se, že se student
v takovém případě PŘIZPŮSOBÍ.

2. Přednost mají studenti vyšších ročníků, větších jazykových znalostí a lepšího
prospěchu. Největší váhu má znalost místního jazyka, přestože není vždycky
bezpodmínečná, případně projevená ochota se tomuto jazyku až do plánovaného
odjezdu intenzivně věnovat.

3. Student musí mít v době pobytu (nikoliv v době podání přihlášky) řádně
ukončený minimálně jeden rok studia na MU.

4. Novinkou programu Erasmus+ je možnost využít všech 12 měsíců v každém stupni
studia, pobyty můžete skládat. Pokud byste tedy jezdili na šestiměsíční pobyty a
mívali úspěch u výběrových řízení, můžete jet dvakrát během bakalářského studia
a dvakrát během magisterského. (Tento limit se sdílí s praktickými stážemi
Erasmus+ Traineeship, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení, mají
vlastní agendu a přihlašovací cyklus čtyřikrát do roka, aktuální sběr žádostí
běží do 7. listopadu 2019, více viz zde:
czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus)

5. Pro výběrové řízení si studenti připraví stručný motivační dopis (česky) o
rozsahu minimálně 1 normostrany, který vloží jako text do kolonky: "Vyplňte
údaje vyžadované Vaší katedrou". Nezapomeňte podrobně popsat svoji aktuální
jazykovou vybavenost (vlastní popis zkušeností a praxe, nikoliv pouze výčet
certifikátů a zkoušek) i plán alespoň částečného zvládnutí místního jazyka –
způsob výuky a plánovaná úroveň znalostí jazyka v době odjezdu na stáž. V
motivačním dopise se vystříhejte veškerých frází. Jde především o prokázání
obeznámenosti se zahraniční univerzitou, jejím odborným zaměřením a předměty.
Informace o jednotlivých univerzitách čerpejte z jejich webových stránek.
Příloha se nepožaduje.

6. O výběru studentů rozhoduje vedoucí Ústavu hudební vědy na návrh oborového
koordinátora.

7. Veškeré kredity získané z úspěšně ukončených oborových předmětů na cizí
univerzitě budou po návratu uznány jako kredity typu B na základě tzv. Learning
Agreement, kde ovšem figurují jako kredity typu D. Po dohodě s garanty a
vyučujícími je lze jednotlivě uznat i kredity typu A. Jen zcela irelevantní
předměty (např. angličtina, tělocvik, čeština) se uznávají jako C.

8. Můžete uvést i vyšší počet univerzit a seřadit je podle toho, na kterých
byste erasmovský pobyt trávili nejraději. Za žádných okolností ale neuvádějte
školy, na které jet nechcete. Přihláška na erasmovský pobyt je závazná a
případná odhlašování z pobytu působí katedře ostudu a univerzitě komplikace.
Dostatečně neodůvodněná odhlášení mají pro dotyčné studenty za následek handicap
v dalších výběrových řízeních Erasmu.

9. Studenti by pro své pobyty měli počítat s vlastní finanční spoluúčastí.
Poměry se v jednotlivých zemích liší a někde se dá vzhledem k nákladům na
bydlení a další věci ze stipendia vyžít jen obtížně a za cenu skromného
živobytí. Orientační výše stipendií viz zde:
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa#financni-podminky

Další informace o programu prosím čerpejte z následujícího odkazu:
http://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa

V některých případech lze ke konci pobytu požádat o jeho prodloužení řádově o
měsíce. Naopak nepodporujeme žádosti, které se ucházejí o stipendium na kratší
dobu, než je ve smlouvě.

Před podáním přihlášky si prosím pročtěte kvalifikační podmínky:
https://czs.muni.cz//images/files/outgoing/studijni_pobyty/erasmus/kvalifikacni_podminky_programu.pdf

Mnoho štěstí ve výběrovém řízení přeje a případné dotazy zodpoví Váš koordinátor

Jan Špaček
spacek@phil.muni.cz

Seznam zbývajících míst na partnerských univerzitách Ústavu hudební vědy na jaro
2020:

ZEMĚ
partnerská univerzita - počet vysílaných studentů - počet měsíců pobytu každého
studenta
obor uvedený ve smlouvě - realizovaný stupeň studia (Bc./Mgr./Ph.D.)
---------

FINSKO
University of Helsinki - 1 - 10 (skutečná délka pobytu dle dohody)
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

FRANCIE
Université Paris-Sorbonne IV - 1 - 9 (skutečná délka pobytu dle dohody)
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ITÁLIE
Università di Pavia - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Humboldt-Universität zu Berlin - 1 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - 2 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - 2 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Leipzig - 1 - 6
Musicology - Bc.

NĚMECKO
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim - 1 - 5
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

NĚMECKO
Universität Regensburg - 1 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŘECKO
Ionian University, Corfu - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc./Mgr./Ph.D.
(žádají základy řečtiny B1 a min. 75% zapsaných předmětů z Department of Music
Studies)

SLOVINSKO
University of Maribor - 1 - 5
Music and Performing Arts; Arts - Bc./Mgr./Ph.D.

ŠPANĚLSKO
Universidad de Granada - 2 - 6
Music and Performing Arts - Bc.

TURECKO
Akdeniz University, Antalya - 1 - 6
Music and Performing Arts; Arts - Mgr./Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info