Informace k realizaci odborných praxí

(předměty: SUS_04, SUS_21, MVKU_10, ZD_33, ZDK_33, UEV_01, UEV_01a, UEV_01b)

 

Odborné praxe jsou zavedeny pro všechny Bc. a NMgr. studijní programy garantované Ústavem hudební vědy FF MU (s výjimkou Akademie staré hudby).

Praxe jsou zařazeny pro jednotlivé programy buď mezi povinně volitelné předměty, případně mezi povinné, viz registrační šablony v IS. Studenti kombinovaného bakalářského studia si mohou praxe zapisovat jako volně volitelné předměty.

Ústav hudební vědy FF MU má pro praxe tyto předměty:

Bakalářské studium v prezenční formě (i kombinované formě):

Navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě:

Instituci pro vykonání praxe si vybírá a domlouvá každý student individuálně sám dle vlastních oborových priorit a zájmů.  Vhodné instituce jsou zejména knihovny různých stupňů, (regionální) muzea a galerie, koncertní a umělecké agentury, redakce novin a časopisů, gramofonové společnosti, divadla, rozhlas či televize. Aktuální nabídka spolupracujících institucí včetně příležitostných nabídek je zveřejňována také na webu ústavu na stránce věnované praxím.

Přijímat naše studenty na praxe umožňují i všechny kulturní instituce, které poskytují našim studentům různé typy slev, soupis těchto institucí najdete zde.

V rámci ukončeného projektu OPVK byla spolupráce realizována mj. s níže uvedenými institucemi, lze předpokládat zájem i nyní: Mimo typově výše uvedené instituce mají studenti možnost (stejně jako doposud) realizovat praxi (po schválení vyučujícím) i v jiné instituci dle vlastního výběru (i mimo Brno, případně v zahraničí).

Název instituce / adresa
Odborný tutor
Kontakt

Filharmonie Brno

Komenského náměstí 8

Mgr. Martina Ježová

martina.jezova@filharmonie-brno.cz

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a

Mgr. Jan Lidmila

Jan.Lidmila@mzk.cz

Dům umění města Brna

Malinovského náměstí 2

Mgr. Petra Fujdlová

fujdlova@dum-umeni.cz

Centrum experimentálního divadla

Zelný trh 9

MgA. Vanda Košuličová

kosulicova@ced-brno.cz

4AM. Fórum pro architekturu a média

Starobrněnská 18

Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.

sediva@dum-umeni.cz  

Moravská galerie

Husova 18

MgA. Karolína Krásová

edukace@moravska-galerie.cz

C.E.M.A. – Central European Music Agency

Polní 6

David Dittrich

david@cema-music.com

Národní divadlo

Dvořákova 11

MgA. Adéla Biravská

 biravska@ndbrno.cz

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6

Mgr. Hana Ocetková

hanaocetkova@seznam.cz  

Divadlo Feste

Merhautova 8

 Štěpán Chalupa

e-mail: info@divadlofeste.cz

tel. číslo: +420 728 568 913

Turistické informační centrum města Brna

Radnická 365/2

Bc. Barbara Herucová

spoluprace@ticbrno.cz

 

Každá z praxí je v rozsahu 5/10 pracovních dní (tj. 40/80 hodin, lze i různě rozložit, včetně prázdnin, víkendů apod.), vždy dle domluvy s odborným tutorem a danou institucí.

Pro studenty profesně zaměřeného programu Zvukový design platí praxe v rozsahu 240 hodin (bližší informace naleznete zde).

Praxi je třeba vykonat nejpozději do konce prodlouženého zkouškového období (cca polovina února / polovina září), potvrzení o vykonané praxi se dodává nově výhradně v elektronické podobě (PDF, JPG apod.)  mailem vyučujícímu předmětu (macek@phil.muni.cz) a současně ho student vloží do Odevzdávárny konkrétního předmětu. Dodávání potvrzení v papírové podobě už není potřeba. Předmět lze ukončit i v průběhu semestru mimo zkouškové období.

 

Všechny potřebné formuláře k praxím jsou zde ke stažení:

 

1. Potvrzení o vykonání odborné praxe

(povinný dokument nezbytný pro získání zápočtu)

Potvrzení o vykonání odborné praxe - Word

Potvrzení o vykonání odborné praxe - pdf

2. Potvrzení o vykonání pedagogické praxe

Potvrzení o vykonání pedagogické praxe - Word

Potvrzení o vykonání pedagogické praxe - pdf

3. Protokol o přijetí studenta na praxi

(bude-li výjimečně konkrétní institucí vyžadován, jinak není potřeba)

Protokol o přijetí studenta na praxi - Word

Protokol o přijetí studenta na praxi - pdf

4. Modelová smlouva

(výjimečně vyžadováno některými institucemi, jinak není potřeba)

Modelová smlouva - Word

Modelová smlouva - pdf

S případnými dotazy se obracejte na garanta realizace odborných praxí dr. Petra Macka: macek@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info