Informace k realizaci odborných praxí

(předměty: US_04, US_21, MVK_10 / SUS_04, SUS_21, MVKU_10, ZD_33, ZDK_33)

 

Odborné praxe jsou zavedeny pro všechny Bc. a NMgr. studijní obory/programy garantované Ústavem hudební vědy FF MU (s výjimkou ASH a UEV).

Praxe jsou zařazeny pro jednotlivé obory/programy buď mezi povinně volitelnými předměty, případně mezi povinnými, viz registrační šablony v IS. Studenti kombinovaného bakalářského studia si mohou praxe zapisovat jako volně volitelné předměty.

Kreditové výstupy pro všechny typy praxí jsou tyto:

Bakalářské studium v prezenční formě (i kombinované formě):

  • US_04 Praxe v kult. institucích I., 10 kreditů, 40 hodin (studijní obory s imatrikulací do JS 2019) 
  • US_21 Praxe v kult. institucích II., 10 kreditů, 40 hodin (studijní obory s imatrikulací do JS 2019)
  • SUS_04 Praxe v kult. institucích I., 6 kreditů, 80 hodin (studijní programy s imatrikulací od PS 2019)
  • SUS_21 Praxe v kult. institucích II., 6 kreditů, 80 hodin (studijní programy s imatrikulací od PS 2019)

Navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě:

  • MVK_10 Odborná praxe, 6 kreditů, 40 hodin (studijní obory s imatrikulací do JS 2019)
  • MVKU_10 Odborná praxe, 6 kreditů, 80 hodin (studijní programy s imatrikulací od PS 2019)
  • ZD_33 Odborná praxe, 2 kredity, 240 hodin (pouze prezenční studenti programu Zvukový design a multimediální technologie)
  • ZDK_33 Odborná praxe, 2 kredit, 240 hodin (pouze kombinovaní studenti programu Zvukový design a multimediální technologie)

Instituci pro vykonání praxe si vybírá a domlouvá každý student individuálně sám dle vlastních oborových priorit a zájmů.  Vhodné instituce jsou zejména knihovny různých stupňů, (regionální) muzea a galerie, koncertní a umělecké agentury, redakce novin a časopisů, gramofonové společnosti, divadla, rozhlas či televize. Aktuální nabídka spolupracujících institucí včetně příležitostných nabídek je zveřejňována také na webu ústavu, viz http://music.phil.muni.cz/studium/odborne-praxe

Přijímat naše studenty pro praxe umožňují i všechny kulturní instituce, které poskytují našim studentům různé typy slev, seznam těchto institucí najdete na webových stránkách ústavu, viz http://music.phil.muni.cz/studium/prukazka-na-slevu

V rámci ukončeného projektu OPVK byla spolupráce realizována mj. s níže uvedenými institucemi, lze předpokládat zájem i nyní: Mimo typově výše uvedené instituce mají studenti možnost (stejně jako doposud) realizovat praxi (po schválení vyučujícím) i v jiné instituci dle vlastního výběru (i mimo Brno, případně v zahraničí).

Název instituce / adresa / web
Odborný tutor
Kontakt

Filharmonie Brno

Komenského náměstí 8

http://www.filharmonie-brno.cz/

Bc. Eva Křižková

eva.krizkova@filharmonie-brno.cz

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a

http://www.mzk.cz/

Mgr. Jan Lidmila

Jan.Lidmila@mzk.cz

Dům umění města Brna

Malinovského náměstí 2

http://www.dum-umeni.cz/

Mgr. Petra Fujdlová

fujdlova@dum-umeni.cz

Centrum experimentálního divadla

Zelný trh 9

http://www.ced-brno.cz/

MgA. Vanda Košuličová

kosulicova@ced-brno.cz

4AM. Fórum pro architekturu a média

Starobrněnská 18

http://www.forum4am.cz/

Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.

sediva@dum-umeni.cz  

Moravská galerie

Husova 18

http://www.moravska-galerie.cz

Mgr. Pavla Obrovská

pavla.obrovska@moravska-galerie.cz  

C.E.M.A. – Central European Music Agency

Polní 6

http://www.cema-music.com/

David Dittrich

david@cema-music.com

Národní divadlo

Dvořákova 11

http://www.ndb.cz

MgA. Adéla Biravská

 biravska@ndbrno.cz

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6

http://www.mzm.cz

Mgr. Hana Ocetková

hanaocetkova@seznam.cz  

Divadlo Feste

Merhautova 8, 613 00 Brno

http://www.divadlofeste.cz/

 Štěpán Chalupa

e-mail: info@divadlofeste.cz

tel. číslo: +420 728 568 913

Turistické informační centrum města Brna

Radnická 2-10

http://www.ticbrno.cz

Bc. Barbara Herucová

spoluprace@ticbrno.cz

 

Každá z praxí je v rozsahu 5/10 pracovních dní (tj. 40/80 hodin, lze i různě rozložit, včetně prázdnin, víkendů apod.), vždy dle domluvy s odborným tutorem a danou institucí.

Pro studenty profesně zaměřeného programu Zvukový design platí praxe v rozsahu 240 hodin (bližší informace naleznete zde).

Praxi je třeba vykonat nejpozději do konce prodlouženého zkouškového období (cca polovina února / polovina září), potvrzení o vykonané praxi se dodává nově výhradně v elektronické podobě (PDF, JPG apod.)  mailem vyučujícímu předmětu (macek@phil.muni.cz) a současně ho student vloží do Odevzdávárny konkrétního předmětu. Dodávání potvrzení v papírové podobě už není potřeba. Předmět lze ukončit i v průběhu semestru mimo zkouškové období.

Výše uvedené změny se netýkají posluchačů oboru Učitelství estetické výchovy a jejich předmětu Pedagogická praxe.

 

Všechny potřebné formuláře k praxím jsou zde ke stažení:

 

1. Potvrzení o vykonání odborné praxe

(povinný dokument nezbytný pro získání zápočtu)

Potvrzení o vykonání odborné praxe - Word

Potvrzení o vykonání odborné praxe - pdf

2. Potvrzení o vykonání pedagogické praxe

Potvrzení o vykonání pedagogické praxe - Word

Potvrzení o vykonání pedagogické praxe - pdf

3. Protokol o přijetí studenta na praxi

(bude-li výjimečně konkrétní institucí vyžadován, jinak není potřeba)

Protokol o přijetí studenta na praxi - Word

Protokol o přijetí studenta na praxi - pdf

4. Modelová smlouva

(výjimečně vyžadováno některými institucemi, jinak není potřeba)

Modelová smlouva - Word

Modelová smlouva - pdf

 

S případnými dotazy se obracejte na garanta realizace odborných praxí dr. Petra Macka: macek@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info